Pulmonary nitric oxide in preterm and term infants with respiratory failure, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 701

Typpioksidi pelastaa keskosiaTutkimuksessa todettiin, että pienillä keskosilla puuttellinen typpioksidituotanto (nitric oxide, NO) liittyy vaikeaan infektioon ja hengitysvajaukseen. Hyvin varhainen NO-hoito saattaa osoittautua hyvin tehokkaaksi tietyssä keskosryhmässä, eikä sen ole osoitettu aiheuttavan keuhkovaurioita. Vaikka vastasyntyneitten tehohoito on pitkälle kehittynyttä, hengitysvajaus voi edelleenkin aiheuttaa lapsen vammautumisen. Näin on erityisesti silloin, kun keuhkojen verisuonet jäävät syntymän yhteydessä supistuksiin ja keuhkoverenpaine ei laske normaalisti. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi synnytyksenaikainen hapenpuute, infektio tai keskosen hengitysvaikeustauti. Typpioksidi on kaasumainen välittäjäaine, joka säätelee elimistössä useita toimintoja. Esimerkiksi viime vuosien menestystarina, Viagra, perustuu NO-tutkimukseen. Hengitysteihin annostellun NO-hoidon on aiemmin osoitettu laskevan kohonnutta keuhkoverenpainetta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin typpioksidin turvallisuutta, aineenvaihduntaa ja tehoa pienten keskosten ja täysiaikaisina syntyneitten lasten hengitysvajauksessa. Vaikeasta infektiosta kärsivien keskosten keuhkoissa todettiin epäkypsyydestä johtuva puutteellinen typpioksidituotanto. Koska merkkejä myrkyllisyydestä ei todettu, aloitettiin esitutkimus, jossa typpioksidi-kaasua annosteltiin pienten keskosten hengityskoneeseen. Hyvin varhainen typpioksidihoito paransi näitten lasten eloonjäämistä huomattavasti, eikä merkittäviä sivuvaikutuksia ilmennyt. Typpioksidin pitoisuuksien mittaaminen potilasnäytteistä on vaikeaa, koska kyseessä on kaasu. Tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä, jolla typpioksiditasoa voidaan mitata suoraan uloshengitysilmasta hengityskonehoidossa olevilta lapsilta. Keskosten NO-erityksen todettiin poikkeavan täysiaikaisista ensimmäisen elinviikon aikana.

ISBN-10:
951-42-6850-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Aikio Outi
Tuotekoodi 013193
10,50 €