Markers of microvascular complications in adolescents with type 1 diabetes, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 705

Tässä poikittaistutkimuksessa kartoitettiin tyypin 1 diabeteksen myöhäiskomplikaatioiden eli retinopatian, pysyvän mikroalbuminurian, nefropatian ja neuropatian ilmaantumista ja siihen liittyviä tekijöitä puberteetissa. Tutkimukseen osallistui 100 niistä 138 potilaasta, jotka olivat 9-19-vuotiaita ja kävivät kontrolleissa Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten diabetespoliklinikalla vuosina 1997-1999. Tutkimukseen osallistui myös 100 vapaaehtoista koululaista. Kahdella potilaalla todettiin retinopatialöydöksiä ilman merkkejä muista lisäsairauksista. Kellään potilaalla ei ollut nefropatiaa. Mikroalbuminuria oli pysyvä viidellä potilaalla, jotka kaikki olivat tyttöjä; yksi prepubertaalinen, yksi myöhäisessä puberteetissa, ja kolmella puberteettikehitys oi päättynyt. Heidän pitkäaikainen verensokeriarvonsa oli merkitsevästi korkeampi kuin muilla diabetesta sairastavilla tytöillä, mutta diabeteksen kesto ja ikä eivät merkitsevästi eronneet.Diabetesta sairastavilla nuorilla oli korkeampi seerumin kolesteroli- ja triglyseriditaso ja korkeampi diastolinen verenpaine kuin terveillä nuorilla. Suhteellinen kehon rasvan osuus oli korkein diabetesta sairastavilla tytöillä joilla puberteettikehitys oli päättynyt. Potilailla oli matalampi seerumin insuliinitaso aamun paastoverinäytteessä ja korkeampi seerumin IGFBP-1 pitoisuus, joka heijastaa matalaa insuliinipitoisuutta maksan porttilaskimossa. Alaraajojen motorisen hermon toiminnassa distaalisesti nähtiin poikkeavuuksia jo ennen puberteettia, ja sekä motorisen (peroneus) että sensorisen (suralis) hermon johtonopeus hidastui puberteetin edetessä enemmän potilailla kuin verrokeilla. Näin tapahtui myös proksimaalisen hermon toiminnassa, jota mitattiin tibialis-hermon H-refleksin latenssilla. Vaikka sydämen sykkeen vaihtelu ja verenpaineen säätely poikkesivat varsin vähän verrattaessa terveisiin verrokkeihin, kardiovaskulaarisen säätelyn reaktiivisuus levosta ylösnoustessa oli vähentynyt potilailla.

ISBN-10:
951-42-6891-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Tossavainen née Riihimaa Päivi
Tuotekoodi 013191
14,00 €