Kasvatuksellinen hyväksyntä ja torjunta kolmessa sukupolvessa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 58

Viime vuosina on tiedotusvälineissä keskusteltu vilkkaasti lasten ja vanhempien pahoinvoinnista. On esitetty mm, että vanhemmilla ei ole aikaa lapsilleen, ja että vanhemmat eivät välitä lapsistaan. Hyväksyntää ja torjuntaa käsittelevä tieteellinen kirjallisuus selittää osaltaan lasten pahoinvointia sillä, että he eivät saa riittävästi lämmintä hyväksyntää vanhemmiltaan. Hyväksyntään ja torjuntaan perehtyneet tutkijat uskovatkin, että vanhempien lapsiinsa kohdistamalla hyväksynnällä on myönteisiä kasvatusvaikutuksia, ja että torjunta vaikuttaa lasten kasvuun pääsääntöisesti kielteisesti. Vanhempien käsityksiä hyväksynnän ja torjunnan kasvattavista vaikutuksista ei ole kuitenkaan juuri tutkittu. Tässä väitöskirjatutkimuksessa pyritään siten perehtymään juuri vanhempien käsityksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan yhden sukupolvikolmikon käsityksiä lapseen kohdistettavan hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ja kasvatuksellisista vaikutuksista. Sukupolvikolmikon muodostavat 80-vuotias rouva, hänen 57-vuotais tyttärensä ja 33-vuotias tyttärentytär. Ydinmielenkiinnonkohteena on kysymys siitä, millaisia muutoksia on havaittavissa sukupolvikolmikon isoäidin, äidin ja tyttären tavassa hahmottaa kotikasvatukseen liittyvä hyväksyntä ja torjunta. Tutkimus osoittaa, että sukupolvikolmikon käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta näyttävät säilyneen samantapaisina sukupolvesta toiseen, mutta kolmikon puhe hyväksynnän ja torjunnan kasvatuksellisista vaikutuksista sisältää enemmän eroavaisuuksia sukupolvien kesken.

ISBN-10:
951-42-6865-2
Kieli:
FIN
Tekijät:
Linnatsalo Saara
Tuotekoodi 013189
14,00 €