Leadership in Early Childhood Education Cross-cultural perspectives, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 57

Leadership in Early Childhood Education - Cross-cultural perspectivesKirja koostuu kymmenestä artikkelista, jotka valottavatvarhaiskasvatuksen johtajuutta sekä kansallisina kysymyksinä ettämielenkiintoisten kansainvälisten vertailujen kautta. Kohdemaina ovatAustralia, Englanti, Kypros, Suomi, Usa, Uusi Seelanti ja Venäjä.Teoksessa käsitellään johtajuutta sekä yleisesti että tiettyjenerityiskysymysten kautta. Teoksen artikkeleissa johtajuus linkittyy mm.naisnäkökulmaan, kuuntelemisen taitoon, yhteiskunnalliseen ohjaukseen,johtamistoimintaan ja sen kulttuurisiin kytkentöihin sekäjohtamiskoulutukseen. Teoksessa haastetaan johtajat ja opettajatarvioimaan vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön roolia ja merkitystä.

ISBN-10:
951-42-6852-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Nivala Veijo, Hujala Eeva
Tuotekoodi 013187
25,00 €