Regeneration by seeds and vegetation structure in alpine plant communities, subarctic Finland, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 391

Tutkimuksessa selvitettiin alpiinisten kasviyhdyskuntien siemenellisen uusiutumisen merkitystä ja vaikutusta kasvillisuuden rakenteeseen sekä ympäristön heterogeenisyyden vaikutusta siemenelliseen uusiutumiseen ja tätä kautta kasvillisuuden rakenteeseen. Siementaimien tiheydet ja siemenpankkien siementiheydet olivat monissa kasviyhdyskunnissa yllättävän suuria. Rinteen korkeudella merenpinnasta ei ollut vaikutusta siementaimitiheyksiin. Sen sijaan siemenpankin itämiskykyisten siementen tiheys aleni ylöspäin kuljettaessa. Siementaimia oli runsaasti yhdyskunnissa joissa vain vähäiseen kasvulliseen lisääntymiseen kykeneviä kasveja oli runsaasti kasvipeitteessä ja siemenpankissa. Floristinen samankaltaisuus kasvillisuuden, siementaimiston ja siemenpankin välillä oli yhdyskuntien sisällä yleensä alhainen. Uusiutumisen kulussa kaikki vaiheet olivat kriittisiä. Niittykasvillisuuden suotuisissa olosuhteissa siemensadanta ja siementaimisto sekä siemenpankki ja siementaimisto muistuttivat toisiaan, eli uusiutumisen esteet olivat näissä vaiheissa vähäiset. Klonaalisuus, pieni ja suuri siemenkoko sekä leviäinten lisäkkeet rajoittivat lajien siirtymistä vaiheesta toiseen. Voimakkailla häiriöillä ei ollut uusiutumista tehostavaa vaikutusta. Niityllä ja varpukankaalla aukkojen ja sulkeutuneiden laikkujen siementaimitiheydet eivät poikenneet toisistaan. Niityllä floristisessa koostumuksessa tapahtui muutos. Kankaalla aukkojen kuivuus ja sulkeutuneiden laikkujen sammalpeite tyrehdyttivät siementaimiston muodostumisen lähes kokonaan. Siemen-siementaimikonfliktit vähensivät kahdella lumenviipymällä siemenellisen uusiutumisen vaikutusta kasvillisuuden rakenteeseen. Kaiken kaikkiaan siemenellinen uusiutuminen vaikuttaa suotuisissa olosuhteissa merkittävästi alueen kasvillisuuden dynamiikkaan ja rakenteeseen.

ISBN-10:
951-42-6860-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Welling Pirjo
Tuotekoodi 013186
11,00 €