Tartrate-resistant acid phosphatase: three-dimensional structure and structure-based functional studies Studies on the enzyme using recombinant protein produced by baculovirus expression vector system in insect cells, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 691

Tartraatti-resistentti hapan fosfataasi: kolmiulotteinen rakenne ja rakenteeseen perustuva toiminnan tutkiminen. Entsyymin tutkiminen käyttäen apuna baculovirus expressio vectori -menetelmällä hyönteissoluissa tuotettua yhdistelmäproteiinia Osteoporoosi eli luukato tarkoittaa luuston haurastumista. Perinnöllisten tekijöiden ja ravintotekijöiden lisäksi eräät sairaudet voivat aiheuttaa luuston tavanomaista runsaampaa haurastumista. Naisilla osteoporoosia esiintyy hormonaalisista syistä enemmän kuin miehillä. Luun lisääntynyttä hajotusta voidaan vähentää vaikuttamalla luuta hajottavien solujen toimintaan. Tässä tutkimuksessa on kuvattu ensimmäistä kertaa nisäkäsperäisen tartraatti-resistentin happaman fosfataasin kolmiulotteinen rakenne kristallografista rakennetutkimusta käyttäen ja tutkittu entsyymin toimintaa. Tämän entsyymin ilmenemisen ja toiminnan luuta hajottavissa soluissa tiedetään olevan suorassa yhteydessä luun hajotuksen määrään. Rakenteensa perusteella entsyymi voitiin luokitella kuuluvaksi metallohydrolaaseihin. Kaikilla tähän ryhmään kuuluvilla entsyymeillä on aktiivisessa kohdassaan kaksi metalli-ionia ja niillä on samanlainen kolmiulotteinen ydinrakenne.Kristallografista rakennetutkimusta varten tarvitaan suuri määrä entsyymiproteiinia. Riittävän määrän saaminen luukudoksesta puhdistamalla on vaikeaa. Tässä työssä käytettiin apuna yhdistelmä-DNA-tekniikkaa, jolloin proteiinia voidaan tuottaa soluviljelmässä, tässä tapauksessa hyönteissoluja käyttäen. Entsyymistä valmistettiin myös muunneltuja muotoja, jolloin saatiin uutta tietoa siitä, mitkä aktiivisen keskuksen aminohappotähteistä ovat toiminnalle välttämättömiä. Mutaatiotutkimuksen perusteella voitiin myös esittää hypoteesi entsyymin toimintamekanismista. Tästä tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä lääkeaineita, jotka vaikuttavat tämän luuta hajottavan entsyymin toimintaa estävästi.

ISBN-10:
951-42-6775-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kaija Helena
Tuotekoodi 013171
9,00 €