Intercellular calcium-mediated cell signaling in keratinocytes cultured from patients with NF1 or psoriasis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 695

Intercellular Calcium-Mediated Cell Signaling in Keratinocytes Cultured from Patients with NF1 or PsoriasisTyypin 1 neurofibromatoosi (NF1) on vallitsevasti periytyvä oireyhtymä, joka aiheutuu NF1 geenin mutaatioista. NF1 kasvurajoiteproteiini vähentää Ras-proteiinien aktiivisutta soluissa. NF1 proteiinia tarvitaan rajoittamaan ja ohjaamaan normaalia kasvua. Psoriaasi on ihotauti, jossa keratinosyytit lisääntyvät tavallista nopeammin ja tulevat ihon pintaan epäkypsinä. Kalsiumioni on tärkeä solujen käyttämä toisiolähetti, joka säätelee solujen kasvua ja erilaistumista. Kalsiumilla on myös tärkeä osuus solujen välisessä viestinnässä.Väitöskirjatyössä selvitettiin NF1 proteiinin ja kalsiumvälitteisen solusignaloinnin välistä yhteyttä NF1 potilaiden ja psoriaasipotilaiden ihosta viljellyissä keratinosyyteissä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kalsiumvälitteinen solusignalionti on heikentynyt näissä soluissa verrattuna terveiden kontrollipotilaiden ihosta viljeltyihin keratinosyytteihin. Kalsiumaallon kulkua ei ole aikaisemmin tutkittu keratinosyyttiviljelmissä. Kalsiumaallot toimivat pitkän matkan viestinnässä eri solujen välillä. Väitöskirjatyön tulokset osoittivat, että normaaleissa soluissa kalsiumaalto eteni pääasiassa aukkoliitosvälitteisesti ja NF1 sekä psoriaasikeratinosyyteissä ulkopuolisen ATP:n välityksellä. Solujen kalsiumvarastot olivat alentuneet, kapasitatiivinen kalsiumin virtaus solun sisään oli heikentynyt ja kalsiumaallon nopeus oli selvästi hidastunut NF1 ja psoriaasikeratinosyyteillä verrattuna terveiden kontrollipotilaiden ihosta viljeltyihin soluihin. Väitöskirjatyön tulokset liittävät NF1 kasvurajoitegeenin mutaatiot heikentyneeseen solujen väliseen viestintään. Yleisesti väitöskirjatyön löydökset lisäävät tietoa solun kasvusta, erilaistumisesta, NF1 kasvurajoitegeenin toiminnasta, solun tukirangasta ja kalsiumvälitteisestä tiedonsiirrosta solujen välillä.

ISBN-10:
951-42-6803-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Korkiamäki Timo
Tuotekoodi 013170
9,00 €