Bone resorbing osteoclasts reveal two basal plasma membrane domains and transcytosis of degraded matrix material, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 697

Luun hajotuksesta uutta tietoaLuunsyöjäsolut ovat merkittävässä asemassa luuston uudistumisessa sekä alati yleistyvässä osteoporoosissa. Osteoporoosin diagnostiikkaan ja hoitoon kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä. Perustapahtuma solutasolla on luuta hajottavien luunsyöjäsolujen toiminta. Tässä väitöskirjatyössä kuvataan luunsyojäsolujen verenkiertoa vasten olevalta pinnalta kokonaan uusi kalvoalue. Kalvoalueen osoitetaan toimivan päätepisteenä luun hajotustuotteiden kuljetukselle ulos luunsyojäsolusta. Täysin uusi havaito tutkimuksessa kalvoalueen lisäksi on luun rakenneosien sisäänotto soluihin. Tämä havainto tarjoaa kokonaan uuden näkökulman luun hajotuksen mekanismeihin, samoin kuin hajotustuotteiden eritykselle verenkiertoon. Havainto on jo nyt herättänyt laajaa kansainvälistä mielenkiintoa.

ISBN-10:
951-42-6828-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Salo Jari
Tuotekoodi 013169
9,00 €