Re-defining the concepts of waste and waste management Evolving the Theory of Waste Management, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 173

Tämä väitöskirjatyö käsittelee jätteen määritelmän tärkeyttä ja sen merkitystä lainsäädännössä, omistusoikeuden vaikutusta jätehuollossa, sekä rakentaa jätehuollon uutta, kestävän kehityksen mukaista ohjelmaa. Jätteen tämänhetkiset lain mukaiset määrittelyt ovat epäselviä ja eivät selitä tyydyttävästi jätteen käsitettä. Huolimatta lain nimenomaisesta tarkoituksesta estää jätteiden syntymistä, aineiden leimaaminen jätteeksi tarkoittaa, että se tulee käsitellyksi jätteenä, ja täten aiheuttaa jätteiden lisääntymistä. Tämä tarkoittaa, että sellaiset määrittelyt eivät voi rakentaa kestävän kehityksen mukaista jätehuollon systeemiä. Tässä työssä jätteen käsitettä on analysoitu siltä kannalta miksi ja milloin jätettä syntyy ja samalla on ehdotettu miten jätteen syntyminen voidaan estää ja/tai miten jätteen voi muuttaa hyödylliseksi tuotteeksi. PSSP kielen avulla jätteitä luokitellaan sen perusteella mikä on sen tarkoitus ja suoritus. Työssä on analysoitu omistusoikeuden määritelmiä, ja lainsäädännön osaa omistusoikeuden vaihtumisen valvomisessa sekä omaisuuden hylkäämistä. Näiden käsitteiden avulla jätteelle esitetään uudet dynamiset määritelmät. Esitetyt uudet määritelmät voivat merkittävästi parantaa jätehuollon sääntelyä. Työssä on määritelty myös ei-jätteen käsite, joka poistaa esteitä kestävän kehityksen tieltä. Myös jätehuolto termille on esitetty formaali määritelmä, jonka mukaan jätehuolto tulee ymmärtää kaikenlaisen jätteisiin liittyvän toiminnan hallintana, erityisesti sellaisen toiminnan, joka pyrkii ja johtaa jätteen syntymisen ehkäisemiseen, minimointiin, ja uudelleenkäyttöön. Jätehuollon uusi, kestävän kehityksen mukainen ohjelma siis keskittyy siihen, että tulevaisuudessa jätettä katsotaan mahdollisena resurssina. Vaikka on monia jätehuollon käytäntöjä, jätehuollon teoriaa ei ole olemassa. Tässä työssä jätehuollon teorian tarve ja tärkeys on selitetty ja ensimmäiset rakenneosat on esitetty.

ISBN-10:
951-42-6820-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Pongrácz Eva
Tuotekoodi 013168
12,00 €