Vihreät viirit. Muutos ja pysyvyys Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ympäristöpoliittisissa näkemyksissä vuosina 1980 - 2000 Maataloustuottaja -lehden valossa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 53

Tutkimuksessa kuvataan MTK:n ympäristökäsityksiä vuosina 1980-2000. Aineistona on käytetty sen julkaiseman

ISBN-10:
951-42-6773-7
Kieli:
FIN
Tekijät:
Luoma Pentti
Tuotekoodi 013164
20,00 €