Neurosensory disturbance after bilateral sagittal split osteotomy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 685

Alaleuan sagittaalisella ramusostomialla (SRO) alaleukaa voidaan siirtää eteen- tai taaksepäin. Se on hyvin monipuolinen sekä teknisesti melko yksinkertainen operaatio, johon kuitenkin liittyy komplikaatiomahdollisuuksia, joista yleisin on alaleuan tuntohäiriö. Tämä tutkimus keskittyi SRO:n jälkeiseen alaleuan tuntohäiriöön vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin eri tuntohäiriön mittausmenetelmien kykyä mitata ja kykyä ennustaa tuntohäiriön palautumista. Myös panoraamakuvaa, tietokoneleikekuvausta sekä perinteistä spiraalileikekuvausta verrattiin hermon paikallistamisessa. Tutkimukseen osallistui 50 potilasta, joille tehtiin alaleuan SRO. Lisäksi tähän tutkimukseen osallistui 20 vapaaehtoista opiskelijaa, jotka osallistuivat tutkimukseen, jossa selvitettiin tuntohäiriötestien toistettavuutta. Tutkimuksissa käytettiin kyselykaavakkeita, erilaisia tuntohäiriötestejä sekä alaleuan hermokanavan kuvantamismenetelmiä. SRO:n jälkeen alahuulen ja leuan kärjen tuntopuutoksen insidenssi oli korkea. Tuntopuutos korjaantui seurannan kestäessä, ja palautui useimmilla yhden vuoden kuluttua operaatiosta leikkausta edeltävälle tasolle. Pitkittynyt alaleuan tuntopuutos oli yleistä vanhemmilla potilailla, silloin kun alaleuan siirron määrä oli suuri, ja tapauksissa joissa hermoa jouduttiin manipuloimaan leikkauksen aikana. Tässä tutkimuksessa testien toistettavuus oli hyvä. Tärkeänä löydöksenä todettiin alaleuan hampaiden vitaliteettimittauksen korreloivan hyvin subjektiivisen tuntemuksen kanssa. Neljän päivän kuluttua leikkauksesta hampaiden vitaliteettitesti oli yksistään tehokas ennustamaan tuntohäiriön palautumista. Myöhemmässä vaiheessa eri testien kombinaatio toimi parhaiten. Panoraamakuvan perusteella ei voitu ennustaa ns. riskipotilaita tuntohäiriön suhteen. Kuvantamismenetelmistä tietokoneleikekuvaus oli paras.

ISBN-10:
951-42-6749-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
83, [43] s.
Tekijät:
Ylikontiola Leena
Tuotekoodi 013156
9,00 €