Towards computational instruments for collaborating product concept designers, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 385

Uusien pienten kädessäpidettävien elektroniikkatuotteiden konseptointi on luovaa ja monen alan asiantuntijoiden yhteistyötä. Usein tätä työtä tekevät asiantuntijat sijaitsevat etäällä toisistaan. Yhteistyötä tukevan tietojärjestelmän tulisi tällöin pystyä välittämään suunnittelijan näkemys suunnittelun kohteesta. Tässä työssä on tutkittu millaisissa tilanteissa tuotekonseptisuunnittelijat suunnittelevat uusia tuotekonsepteja ja miten suunnittelijoiden välinen kommunikointi tapahtuu. Tuotekonseptisuunnittelua on tarkasteltu monitieteisellä otteella haastatteluin, havainnoinnein sekä videoanalyysin avulla. Työssä todetaan, toiminnan teorian käsittein, että suunnittelun kohteen tarkastelussa, tulevan tuotekonseptin rinnalla, yhteisen ymmärryksen rakentamiseen käytetään myös suunnittelutilanteessa luotuja mahdollisia käyttötilanteita. Lisäksi luovassa suunnittelussa apuna käytetään tilassa olevia esineitä, ja välineitä, kuten kyniä, paperia, sekä eleitä oman näkemyksen välittämiseen. Nämä ovat instrumentteja suunnittelun kohteen yhteiseen ymmärtämiseen. Myös tietokoneella voidaan luoda näitä instrumentteja. Työssä esitellään millaisia asioita virtuaalisen suunnittelun tuen järjestelmän kehittäjän tulisi ottaa huomioon, millaisia vaatimuksia järjestelmälle täytyy antaa, ja teknisiä mahdollisuuksia järjestelmän rakentamiseen. Kolme virtuaaliprototypointia käyttävää tietokonetuen järjestelmää konkretisoi esitettyjä lähtökohtia. Rakennettua virtuaalisen suunnittelun työtilaa kokeiltiin hajautetun tuotekonseptoinnin tietokonetuetuissa tilanteissa. Kokeilu tuotti sekä kokemusta virtuaalisen suunnittelun työtilan käytöstä, että ehdotuksia siitä, miten seuraavaa järjestelmää tulisi kehittää. Kokemuksen mukaan hajautetun tuotesuunnittelun järjestelmien tulisi tukea luovan suunnittelun aikana tapahtuvaa suunnittelun kohteen yhteistä rakentamista.

ISBN-10:
951-42-6724-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
133, [76] s.
Tekijät:
Tuikka Tuomo
Tuotekoodi 013154
14,50 €