Primary saphenous vein insufficiency Prospective studies on diagnostic duplex ultrasonography and treatment with endovenous radiofrequency-resistive heating, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 680

Primaarin komplisoitumattoman suonikohjutaudin preoperatiivinen diagnostiikka ja radiotaajussenergia-ablaatiohoito Väitöskirja käsittelee komplisoitumatonta alaraajojen pintalaskimojärjestelmän vajaatoimintaa (suonikohjutautia), joka on maassamme yleinen kirurginen sairaus kuormittaen terveydenhuoltojärjestelmäämme. Tästä huolimatta aiheesta on tehty Suomessa vain vähän tieteellisiä julkaisuja. Keskustelu suonikohjutaudin diagnostiikasta ja leikkauskriteereistä on maassamme ajankohtainen. Tutkimuksen lähtökohta on sekä diagnostinen että hoidollinen. Suonikohjuleikkausten huonot tulokset, lukuisat uusiutumat, johtuvat puutteellisesta diagnostiikasta. Leikkauksen suunnittelu edellyttää tarkkaa perussyyn eli laskimovajaatoiminnan selvittelyä. Väitöskirjatyössä esitellään dopplerkaikututkimuksen ja kaksoiskaikukuvauksen käyttöä leikkausta edeltävässä diagnostiikassa. Siinä tuodaan esille myös uusi käytäntö, jolla pintalaskimovajaatoiminnan diagnostiikka ja hoidonsuunnittelua voidaan käytännön sairaalatyössä parantaa prosessina. Johtopäätöksenä suositellaan kaksoiskaikukuvauksen rutiininomaista käyttöä pintalaskimoiden vajaatoiminnan leikkaushoitoa suunniteltaessa. Uutta hoitomuotoa käsittelevässä osassa käytettiin teknologiaa, jossa vajaatoiminen laskimo tuhotaan lämpöenergialla (radiofrekvenssitaajuusenergia). Tulokset antavat uutta tietoa mini-invasiivisesta laskimon sisäisestä radioablaatiohoidosta. Pilottitutkimuksen perusteella hankittujen kokemusten perusteella suunnitellussa prospektiivisessa satunnaistetussa työssä osoitettiin uudella hoitomuodolla olevan potentiaalisia etuja perinteiseen leikkaukseen nähden. Tutkimuksessa kuvataan ensimmäisenä hoidon kustannusvaikutuksia ja kokonaishyötyä pohjoismaalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä.

ISBN-10:
951-42-6722-2
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
75, [46] s.
Tekijät:
Rautio Tero
Tuotekoodi 013150
12,00 €