Prolyl 4-hydroxylase Genomic cloning of the human and mouse ?(II) subunit, tissue distribution of type I and II isoenzymes, and cloning and characterization of a novel prolyl 4-hydroxylase from Caenorhabditis elegans, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 686

Kollageenisynteesin avainentsyymin, prolyyli-4-hydroksylaasin, &alfa;(II)-alayksikön geenin rakenteen selvittäminen ihmiseltä ja hiireltä, C. elegans- sukkulamadon prolyyli-4-hydroksylaasin &alfa(III)-alayksikön cDNA:n karakterisointi, ekspressio bakulovirussysteemissä ja ilmentyminenin vivo. Prolyyli-4-hydroksylaasin isoentsyymien esiintyminen ihmisen kehittyvissä, kypsissä ja maligneissa kudoksissa.Kollageenit ovat soluväliaineen proteiineja, joita esiintyy jossain määrin lähes kaikissa ihmisen elimissä. Tärkein kolmoiskierteistä kollageenia stabiloiva entsyymi on prolyyli-4-hydroksylaasi, joka on koostuu &alfa; ja ? alayksiköistä. Prolyyyli-4-hydroksylaasit muodostavat isoentsyymiperheen. Tässä työssä kloonasimme ihmisen ja hiiren prolyyli-4-hydroksylaasin &alfa;(II) alayksikön geenit, jotka koostuvat 16 eksonista ja 15 intronista. Löysimme &alfa;(II) alayksikön geenistä vaihtoehtoisesti silmukoidun eksonin 12a, joka yhdessä ? alayksikön kanssa muodosti aktiivisen entsyymitetrameerin identtisillä Km arvoilla. Tyypin I prolyyli-4-hydroksylaasia tuotetaan enemmän mesenkymaalista alkuperää olevissa kudoksissa ja myös vähemmän erilaistuneissa sekä malignisoituneissa solutyypeissä kuin tyypin II prolyyli-4-hydroksylaasia. Havaitsimme myös solutyyppejä, jossa ei näkynyt signaalia kummallakaan isoentsyymillä. Nämä tulokset antavat viitteitä siihen, että myös ihmisellä on vielä tuntemattomia prolyyli-4-hydroksylaasin isoformeja. Olemme löytäneet mallieläimenä käytetystä C. elegans- sukkulamadosta prolyyli-4-hydroksylaasin-isoformin (PHY-3). Se ilmentyy kehittyvissä embryoissa ja spermatheca- rakenteessa. PHY-3 suhteen poistogeenisillä madoilla onkin munissa noin 90% matalammat 4-hydroksiproliinipitoisuudet, kuin villityypin madolla.

ISBN-10:
951-42-6755-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
66, [42] s.
Tekijät:
Nissi Ritva
Tuotekoodi 013148
9,00 €