The sandwich theory A bioactivity based explanation for posterior capsule opacification after cataract surgery with intraocular lens implantation, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 632

Voileipäteoria. Eri keinomykiömateriaalien erilaiseen bioaktiivisuuteen perustuva selitys jälkikaihen synnylle kaihileikkauksen jälkeenKyseessä on tutkimustyö jälkikaihen syntymekanismien selvittämiseksi. Suomessa tehdään vuosittain noin 35000-40000 harmaakaihileikkausta. Jokaisessa leikkauksessa silmään asennetaan keinomykiö. Sen materiaalilla näyttää olevan huomattava merkitys, sillä eri materiaalit näyttävät johtavan erilaiseen määrään ns. jälkikaihta. PMMA-muovilinsseillä jälkikaihimäärä on noin 40-50 %, silikoni-muovilinsseillä noin 10-40 % ja uusimmilla akryyli-muovilinsseillä vain 1-3 %. Jälkikaihi vaatii sairaalakäynnin ja lasertoimenpiteen ja aiheuttaa siten huomattavat kustannukset sairaanhoidossamme. Lisäksi jälkikaihen laserointi voi aiheuttaa komplikaatioita, mm. verkkokalvon irtauman. Linnolan väitöskirjatyöhön kuuluvissa tutkimuksissa on selvitetty eri linssimateriaalien vaikutusta jälkikaihin syntyyn ja löydetty niitä selittäviä tekijöitä.Akryylimuovin todettiin toimivan silmässä kudosystävällisesti, ikään kuin liimauten bioaktiivisesti kiinni mykiön omaan kapselipussiin joko suoraan tai linssiepiteelisolujen välityksellä. Tämän kiinnittymisen osoitettiin tapahtuvan fibronektiiniproteiinin välityksellä ja akryylimuovista valmistettuun keinomykiöön tarttui tätä kiinnittymisessä tärkeää proteeinia merkittävästi enemmän kuin muilla materiaaleilla. Kun kiinnittyminen on tapahtunut, jälkikaihen kehittyminen estyy, koska linssiepiteelisolut eivät pääse keinomykiön kiinnittymisen jälkeen muodostamaan jälkikaihen arpikudosta. Keinomykiön pintaan tarttuva fibronektiini on peräisin osittain verenkierrosta ja osittain se on linssiepiteeelisolujen muodostamaa.

ISBN-10:
951-42-5978-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
89, [55] s.
Tekijät:
Linnola Reijo
Tuotekoodi 013143
12,00 €