On the road again Views on the development of teacher education in Oulu during the 1990's, KasOpe Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 79

1990-luku on ollut Oulun opettajankoulutuslaitoksessa vilkasta muutoksen aikaa. Koulutuksen rakenteita ja sisältöjä sekä koko yhteisön toimintatapoja on uudistettu. Laitoksessa on myös aloitettu mm. Musiikkikasvatuksen koulutus sekä Master of Education, International Programme.Julkaisu on artikkelikokoelma, jossa osa laitoksen henkilökuntaa sekä kaksi opiskelijaa kuvaavat erilaisia kehittämishankkeita ja niiden toteutuksesta saatuja kokemuksia. Artikkelit käsittelevät mm. moduulijärjestelmän kehittämistä luokanopettajakoulutukseen, opetusharjoittelun kehittämistyötä, taideaineiden integraatioprojekteja, monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatusta opettajankoulutuksessa sekä musiikkikasvatuksen koulutuksen käynnistämistä ja sen alkuvuosien kehittämisvaiheita. Kaksi opiskelijaa kuvaavat kokemuksiaan opettajaksi opiskelusta. Lisäksi pohditaan muutosta ja sen kohtaamista suuressa koulutusorganisaatiossa.Oulun opettajankoulutuslaitoksen kehittämistyötä kohtaan on osoitettu suurta kiinnostusta eri tahoilta. Julkaisu vastaa osaltaan tähän kiinnostukseen. Englanninkielisenä se soveltuu hyvin myös suomalaisesta opettajankoulutuksesta kiinnostuneelle kansainväliselle lukijakunnalle.

ISBN-10:
951-42-5297-7
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
117 s.
Tekijät:
Sohlo Sauli
Tuotekoodi 013136
82,00 €