Ympäristötietoisuus. Näkökulmia eri tieteen aloilta, KasSel Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3

Ympäristö ja siitä huolehtiminen kuuluu jokaiselle. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on paikallisen ja maailmanlaajuisen tietoisuuden herääminen, sosiaalisen kestävyyden kehittyminen ja yhteisöllinen osallistuminen.Teoksessa yhdistyy ympäristökasvatuksen teoria ja käytäntö monitieteiseltä kannalta. Teos on tarkoitettu opiskelijoille ja opetuksen ammattilaisille, mutta esitetyt ideat soveltuvat kaikille kasvattajille, kouluttajille ja toimijoille, jotka haluavat kehittää ajattelutapojaan ja valmiuksiaan ympäristöalalla. Teoksessa on monia mielikuvien luomiseen, ympäristön kokemiseen, tiedon merkityksen pohtimiseen sekä ympäristökasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä ajatuksia ja käytännön esimerkkejä.

ISBN-10:
951-42-6595-5
Kieli:
FIN
Tekijät:
Jeronen Eila, Kaikkonen Marjatta
Tuotekoodi 013131
11,90 €