Esineiden antaminen Kehityksen peili ja kieltä ennakoiva sosiaalinen merkki 9-34 kuukauden iässä, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 52

Tutkimuksessa selvitettiin esineiden antamisen suhdetta kielelliseen kehitykseen L.S. Vygotskyn kulttuurihistoriallisen näkemyksen mukaan. Tutkimus toteutettiin pitkäaikaisseurantana prosessilaboratoriossa. Kuusi äiti-lapsiparia kävi laboratoriossa kuukausittain. Seurannan alkuvaiheessa lapset olivat puolivuotiaita ja sen päättyessä kolmivuotiaita. Huomion keskiössä olivat kunkin äiti-lapsiparin keskinäiset toimintaepisodit, joita tulkittiin mikroanalyyttisesti. Tulosten mukaan esineiden antaminen on pitkä kehitysprosessi, joka etenee vaiheittain. Se tuo esille kehitysmuutokset sekä aikuisen keskeisen merkityksen näissä kehityksen käännekohdissa. Esineiden antaminen voidaan tulkita sosiaaliseksi merkiksi, mikä kertoo kielellisen kehityksen alkujuurista: Aluksi kieli on ele, jonka saavat aikaan esineiden käsittelyn sosiaaliset toimintamallit. Vähitellen ele yleistyy ja korvautuu puheella muuttuen symboliseksi. Mutta kehitys merkistä symboliksi vie aikaa.

ISBN-10:
951-42-6652-8
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
138 s.
Tekijät:
Jakkula Kaisa
Tuotekoodi 013128
10,50 €