Effects of long-term clodronate administration on bone and on fracture healing in rat, with special reference to methodological aspects, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 677

Osteoporoosi on kasvava kansanterveydellinen sekä kansantaloudellinen ongelma. Jo ilmaantuneen osteoporoosin hoitaminen on vaikeaa, joten hoidon painopiste on ennaltaehkäisyssä. Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saaminen on kaiken hoidon edellytys. Uusia lääkkeitä ja lääkeryhmiä osteoporoosin hoitoon tulee jatkuvasti markkinoille.Bisfosfonaatit ovat yksi paljon käytetty lääkeryhmä osteoporoosin hoidossa. Ne sitoutuvat vahvasti luuhun ja vaikuttavat voimakkaasti luun aineenvaihduntaan. Ne vähentävät luun heikkenemistä estämällä luunsyöjäsolujen aiheuttamaa luun syöpymistä. Klodronaatti on ensimmäisen polven bisfosfonaatti, joka on tunnettu jo pitkään. Kuitenkaan klodronaatin kaikkia vaikutuksia, kuten pitkäaikaisvaikutuksia luustoon sekä murtuman paranemiseen ei täysin tunneta.Klodronaattihoidon pitkäaikaisvaikutuksia luustossa sekä murtuman paranemisessa tutkittiin kokeellisen kirurgian keinoin. Menetelminä käytettiin luun mekaanista koestusta, luuntiheysmittausta, histologisia ja hematologisia mittauksia sekä elektronimikroskopiaa.Pitkäaikainen klodronaattihoito ei aiheuttanut haitallisia vaikutuksia normaalilla, hoidossa käytettävällä annoksella. Kuitenkin hoito viisi kertaa suuremmalla annoksella aiheutti lievän kasvun hidastumisen. Lääke ei häirinnyt murtuman paranemista, vaikkakin paranevan luun poikkipinta-ala oli suurempi klodronaatilla hoidetuissa luissa kuin kontrolleilla. Luun mekaaniset ominaisuudet osoittautuivat kuitenkin yhtä hyviksi.Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus osoitti klodronaatin olevan turvallinen lääke, jopa pitkäaikaisessakin käytössä kokeellisessa mallissa. Terapeuttisella annoksella ei todettu olevan haitallisia vaikutuksia luustoon, sen sijaan hyödyllisiä vaikutuksia oli nähtävissä. Murtuman paraneminen klodronaattihoidon aikana ei häiriintynyt. Tulosta voidaan hyödyntää osaltaan osteoporoosin hoidon toteutuksessa käytännön työssä.

ISBN-10:
951-42-6704-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
71, [33] s.
Tekijät:
Koivukangas Antti
Tuotekoodi 013121
12,00 €