Magnetic resonance imaging of the lateral pterygoid muscle in temporomandibular disorders, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 668

Pterygoideus lateralis lihaksen magneettikuvaus leukanivelen toimintahäiriöissäKaksiosaisella leukaniveleen kiinnittyvällä pterygoideus lateralis -lihaksella (LPM) ja siihen liittyvillä oireilla on havaittu olevan tärkeä merkitys leukanivelen toimintahäiriöissä. Tässä tutkimuksessa leukanivelen toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden LPM:aa tutkittiin leukanivelen magneettikuvauksen (MK) yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin leukanivelen nivelpään ja LPM:n kautta kulkevaa kuvausprojektiota (CLPM) ja lihaksen MK-löydöksiä verrattiin leukanivelen toimintahäiriöistä kärsivien potilaiden oireisiin.Leukanivelissä, joissa nivelen välilevy oli joko normaalilla paikallaan nivelpintojen välissä tai nivelpään eteen siirtyneenä, todettiin lihaksen liikakasvua tai kutistumista. Tyypillisimmät LPM:sä havaitut MK-löydökset olivat lihaksen ylemmän osan muutokset yhdistyneenä alemman osan liikakasvuun. Lihaksen rakennemuutokset olivat yleisiä eritoten leukanivelissä, joissa välilevy oli väärässä asennossa ja harvinaisempia niissä tilanteissa, joissa esiintyi nivelen vajaata liikettä yhdistyneenä nivelvälilevyn palautumattomaan virheasentoon. LPM:n poikkeavat löydökset olivat yhteydessä ennen kaikkea leukanivelkipuun niissä tapauksissa, joissa oli todettavissa kuvauksessa nivelpään yliliikkuvuutta ja nivelen välilevyn olevan normaaliasennossa. Vaikka osassa leukanivelistä oli todettavissa vakavia kulumamuutoksia ja nivelvälilevyn virheasentoja, niin silti pterygoideus-lihaksen rakene MK:ssa näytti normaalilta.Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että puremalihasten rakennemuutosten huomioiminen leukanivelen toimintahäiriöiden taustalla johtaa yhä tarkempaan diagnoosiin ja parantaa leukanivelen toimintahäiriöiden kliinisten oireiden ja taudin kulun ymmärtämistä.

ISBN-10:
951-42-6642-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Yang Xiaojiang
Tuotekoodi 013115
12,00 €