Ornithine decarboxylase Expression and regulation in rat brain and in transgenic mice, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 666

Ornitiinidekarboksylaasi (ODC) on polyamiinien synteesireitin ensimmäinen entsyymi. Se katalysoi ornitiini-aminohapon muuttumisen diamiini putreskiiniksi. Solujen ODC-aktiivisuutta säädellään tarkasti useilla tavoin. Antitsyymi on ODC:n spesifinen inhibiittoriproteiini, joka sitoutuu entsyymiin, inhiboi sen aktiivisuuden ja merkitsee ODC:n hajotettavaksi. Polyamiinit ovat välttämättömiä solujen normaalille kasvulle ja kehitykselle. Ne sitoutuvat solun negatiivisesti varautuneisiin rakenneosiin ja molekyyleihin kuten nukleiinihappoihin. Ne säätelevät myös useita kationikanavaluokkia, joista osa ilmentyy voimakkaasti aivoissa.Tässä työssä todettiin guanosiini-5'-trifosfaatilla aktivoituva ODC rotan aivo-uutteessa. Aiemmin GTP:llä aktivoituva entsyymi on löydetty nisäkäskudoksista vain joistakin kasvaimista. GTP:llä aktivoituva aivojen ODC kesti kuumaa paremmin kuin munuaisten entsyymi ja sen Vmax -arvo oli suurempi kuin munuaisten ODC:llä. Antitsyymin poistaminen näytteestä suurensi aktivaation kertaluokkaa. ODC ja antitsyymi paikallistettiin aivoissa in situ hybridisaation ja immunosytokemian avulla. Ne molemmat ilmentyivät laajalti eri aivoalueilla hermosoluissa ja yleensä päällekkäisesti toistensa kanssa. Ne olivat pääsääntöisesti sytoplasman proteiineja, mutta joillakin aivoalueilla antitsyymi paikallistui voimakkaimmin tumaan. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että aspartaatti-233:n mutatoituminen valiiniksi kasvattaa entsyymin Km -arvoa kofaktoriin, substraattiin ja spesifiseen inhibiittoriin.Tutkimuksen toisessa osassa luotiin siirtogeeninen hiirilinja ja seurattiin ODC:n virheellisen säätelyn vaikutuksia hiiriin niiden elinaikana. Suurimmat ODC-aktiivisuuden muutokset havaittiin urosten suvunjatkamiskudoksissa. Siirtogeeniset hiiret olivat tavallista alttiimpia hedelmättömyydelle, tulehduksille ja kasvainten muodostumiselle, mikä saattaa selittyä polyamiiniaineenvaihdunnan säätelyn poikkeavuuksilla

ISBN-10:
951-42-6630-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kilpeläinen Pekka
Tuotekoodi 013110
10,50 €