Thermogenic mechanisms during the development of endothermy in juvenile birds, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 373

Tutkimuksessa selvitettiin linnunpoikasten lämmöntuottomekanismien käyttöä ruumiinlämpötilan ylläpitämiseen kylmässä kuoriutumisen jälkeisen tasalämpöisyyden kehittymisen aikana. Lämmöntuottomekanismit, joita tasalämpöisillä eläimillä esiintyy, jaetaan varsinaiseen lämmönsäätelylliseen lämmöntuottoon sekä elimistön toimintojen sivutuotteena syntyvään hukkalämpöön. Väitöskirjassa tutkittuja lämmöntuottomekanismeja olivat lihasten tahdosta riippumaton lihasvärinä, mahdollinen lihasvärinästä riippumaton muu lämmönsäätelyllinen lämmöntuotto, ruuansulatuksen yhteydessä syntyvä lämmöntuotto ja lihasten tahdonalaisten liikkeiden aikaansaama lämpö liikunnan aikana. Tutkimuksen kohteena olleilla linnunpoikasilla lihasvärinä oli ainoa lämmönsäätelyllinen lämmöntuottokeino. Kuoriutuessaan heikommin kehittyneillä pesäviipyisillä poikasilla lihasvärinä alkoi selkeästi myöhemmin kuin pidemmälle kehittyneillä pesäjättöisillä poikasilla. Kylmäakklimoiduilla poikasilla lihasvärinä säilyi ainoana säätelyllisen lämmöntuoton muotona toisin kuin on havaittu nisäkkäillä tapahtuvan. Ruuansulatukseen liittyvä lämmöntuotto vähensi lihasvärinan lämmöntuoton tarvetta kylmässä. Tämä ilmeni siinä, että paastonneilla poikasilla lihasvärinä oli voimakkaampaa kuin ravintoa vapaasti käyttäneillä poikasilla. Liikunnalla oli välitön lihasvärinää alentava vaikutus kylmässä, mutta ruumiinlämpötilan laskiessa liikunnan aikaisen lisääntyneen lämmönhukan myötä lihasvärinä lisääntyi. Vaikka liikunnalla onkin runsaasti lämmöntuottopotentiaalia, heikon eristyskyvyn omaavalla linnunpoikasella liikunta johtaa epäedulliseen tilanteeseen, jossa ruumiinlämpö laskee. Tutkimus osoitti, että lihasvärinä on joustava lämmöntuottomekanismi ja että lihasvärinän suuruutta on mahdollista säätää sen mukaan miten paljon elimistössä tuotetaan lämpöä muilla keinoilla. Täten lint

ISBN-10:
951-42-6541-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Marjoniemi Kyösti
Tuotekoodi 013095
10,50 €