Contribution of X chromosomal and autosomal genes to species differences in male courtship songs of the Drosophila virilis group species, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 377

Drosophila virilis -ryhmän koiraiden kosintalauluun vaikuttavat geenit ja niiden paikallistaminenVäitöskirjatyössä tutkittiin mahlakärpäsiin kuuluvan D. virilis -ryhmän koiraiden kosintalauluja. Tarkoituksena oli etsiä kosintalauluissa havaittuihin lajien välisiin eroihin vaikuttavia geenejä, sekä tutkia näiden geenien toimintaa. Työssä myös selvitettiin, syntyvätkö lajityypilliset kosintalaulut yhden suurivaikutteisen geenin säätelemänä, vai monen pienivaikutteisen geenin yhteistoiminnan tuloksena. Lisäksi geenien yhteisvaikutuksia tutkittiin lajihybridien avulla.Lajien välisiin käyttäytymiserohin vaikuttavia geenejä voidaan paikallistaa lajiristeymien avulla käyttämällä hyväksi näkyvän ominaisuuden aiheuttavia merkkigeenejä. Väitöskirjatyössä tällaiset merkkigeenit havaittiin kuitenkin epäkäytännöllisiksi, ja työn edetessä kehitettiin uusia DNA:han perustuvia RFLP-merkkigeenejä. RFLP-merkkigeenit paikallistettiin kärpästen kromosomistoon in situ -hybridisointimenetelmän avulla.Joidenkin lauluominaisuuksien havaittiin olevan enimmäkseen X-kromosomaalisten geenien säätelyn alaisia. Toisiin lauluominaisuuksiin vaikuttivat X-kromosomaalisten geenien lisäksi myös autosomaaliset geenit. Suurivaikutteiset geenit näyttivät tämän tutkimuksen mukaan sijaitsevan lähinnä X-kromosomin sentromeerin puoleisessa päässä. Autosomaalisten geenien dominanssisuhteet antoivat viitteitä siitä mihin suuntaan laulut olivat tutkituilla lajeilla kehittyneet.Valintapaineiden vaikutuksia voidaan tutkia myös DNA-tasolla. Väitöstyössä tutkittiin X-kromosomaalisen fused-geenin DNA-muuntelua eri puolilta maailmaa peräisin olevissa D. montana -populaatiossa. Tulokset osoittivat kyseisten populaatioiden välillä olevan vain vähäistä geenivirtaa. Suomalaisessa D. montana populaatiossa oli huomattavasti vähemmän muuntelua kuin muissa tutkituissa populaatioissa, minkä arveltiin johtuvan si

ISBN-10:
951-42-6582-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Päällysaho Seliina
Tuotekoodi 013092
9,00 €