Intracellular calcium stores and sodium-calcium exchanger in cardiac myocytes Experimental and computer simulation study, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 378

Sydänsolujen vapaan kalsiumin konsentraatio määrää sydänsolujen supistumisen. Se vaihtelee solujen sähköisen toiminnan, aktiopotentiaalin rytmissä. Kalsiumia tulee aktiopotentiaalin aikana soluun ulkopuolelta ionikanavien kautta ja solun sisäisistä varastoista kalsiumin pitoisuuden nousun liipaisemana. Väitöskirjatyössä tutkittiin sydänsolujen kalsiuminpitoisuuden vaihtelun (ns. kalsiumtransientin) säätelyä sekä kokeellisin menetelmin (solunsisäinen jänniterekisteröinti, supistusvoiman mittaus ja solunsisäisen vapaan kalsiumin pitoisuuden fluorometrinen mittaus) että tietokoneavusteisen matemaattisen mallintamisen avulla. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat: 1) Sydänsolujen venytys johtaa kalsiumin kertymiseen solunsisäisiin varastoihin ja aktiopotentiaalin muodon muuttumiseen solukalvon natrium-kalsiumvaihtajamolekyylien (NaCaX) toiminnan vuoksi, 2) NaCaX:n kautta soluun virtaava lisäkalsium voi vaikuttaa solun kalsiumpitoisuuteen siten, että se edistää solun supistumista, 3) solukalvon kalsiumkanavien kautta ja NaCaXn kautta tuleva kalsium vaikuttavat eri tavalla soluihin, joissa on lyhyt tai pitkä aktiopotentiaalityyppi. Tämä ero johtaa eri eläinlajien sydänsolujen aktiopotentiaalien erilaiseen muuttumiseen kuormitustilanteissa. Tutkimuksen tuloksien perusteella sydänsolujen supistumista edeltäviä solunsisäisiä toimintoja ymmärretään huomattavasti paremmin, mikä mahdollistaa mm. sydänsairauksien syiden tutkimuksen.

ISBN-10:
951-42-6590-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Han Chunlei
Tuotekoodi 013091
10,50 €