Studies on the peroxisomal multifunctional enzyme type-1 Domain structure with special reference to the hydratase/isomerase fold, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 659

Väitöskirjatyö käsittelee rasvahappojen hajotukseen osallistuvien hydrataasi/isomeraasi-proteiiniperheeseen kuuluvien rotan peroksisomaalisen monitoimisen entsyymin (tyyppi-1) ja mitokondriaalisen 2-enoyyli-koentsyymi-A-hydrataasin rakenne-toimintasuhteita.Väitöskirjassa osoitettiin rotan 2-enoyyli-koentsyymi-A-hydrataasin substraattia sitovassa taskussa tapahtuvan rakenteellisia muutoksia sen sitoessa pitkien rasvahappoketjujen koentsyymi A:n estereitä sekä tutkittiin proteiinin entsymaattisia ominaisuuksia muuntelemalla proteiinia kohdennetun mutageneesin avulla. Monitoimisen entsyymin (tyyppi-1) rakenne-toimintasuhteiden tutkimista varten proteiini jaettiin viiteen toiminnalliseen alueeseen. Kokeelliset tutkimukset osoittivat, että proteiinin kaksi viimeistä aluetta osallistuvat proteiinin hydrataasi/isomeraasialueen laskostumiseen. Monitoimisen entsyymin (tyyppi 1) dehydrogenaasialue kiteytettiin kolmiulotteisen rakenteen määrittämistä varten.

ISBN-10:
951-42-6576-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kiema Tiila-Riikka
Tuotekoodi 013087
8,50 €