Type XV collagen Complete structures of the human COL15A1 and mouse Col15a1 genes, location of type XV collagen protein in mature and developing mouse tissues, and generation of mice expressing truncated type XV collagen, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 662

Tyypin XV kollageeni: geenin rakenne, ilmentyminen sikiönkehityksen aikana, sekä lyhennettyä tyypin XV kollageenia ilmentävien siirtogeenisten hiirilinjojen tuottaminenTyypin XV kollageeni on yksi 23:sta selkärankaisilla tavattavasta kollageenista. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli hankkia perustietoa uudesta kollageeniperheen jäsenestä. Työssä kuvataan ihmisen ja hiiren tyypin XV kollageenin yksityiskohtainen geenirakenne, niiden keskinäinen samankaltaisuus, sekä geeninsäätelyn kannalta tärkeät alueet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tyypin XV kollageeni esiintyy tyvikalvoalueilla useissa eri kudoksissa. Tässä työssä haluttiin erityisesti selvittää tyypin XV kollageenin esiintyminen sikiökehityksen aikana. Tyypin XV kollageenia havaittiin jo varhaisessa kehitysvaiheessa tyvikalvoalueilla useissa kudoksissa. Mielenkiintoinen löydös oli sen voimakas paikantuminen hiussuonistoon, sillä tyypin XV kollageenin sukulaismolekyylin fragmentin on havaittu estävän verisuonten muodostumista. Tyypin XV kollageenin tehtävän selvittämiseksi työssä tuotettiin siirtogeeninen hiirimalli, joka ilmentää lyhennettyä tyypin XV kollageenia. Siirtogeenin ilmentymistä ohjattiin kahdella eri säätelyalueella, joista pidemmän käyttö johti endogeenisen tyypin XV kollageenin kaltaiseen siirtogeenin ilmentymiseen. Hiiret, joissa käytettiin lyhyempää säätelyaluetta, eivät poikenneet villityypin hiiristä. Yhdessä niistä hiirilinjoista, joissa käytettiin pidempää säätelyaluetta, siirtogeenin ilmentyminen näyttäisi johtavan sikiökuolemiin. Löydöksen varmistaminen ja sikiökuolemien syyn selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.

ISBN-10:
951-42-6584-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Muona Anu
Tuotekoodi 013084
9,00 €