Biocompatibility of orthopaedic implants on bone forming cells, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 664

Luuta muodostavat solut eli osteoblastit näyttelevät tärkeää osaa luukirurgisten implanttien soveltuvuudessa suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Osteoblastien reagoinnista nikkelititaani-implanttimateriaaliin (NiTi) ei vielä tiedetä riittävästi, vaikkakin tutkimusten lukumäärä tällä alalla on lisääntynyt viime vuosina. Mielenkiinto NiTi:a kohtaan luukirurgiassa on lisääntynyt NiTi:n ominaisuuksien vuoksi. Muistimetalliominaisuus, superelastisuus ja mekaaniset ominaisuudet tekevät siitä ruostumattomaan teräkseen verrattuna laajemmin sovellettavan implanttimateriaalin. Tässä väitöstyössä tutkittiin NiTi-muistimetallin vaikutuksia osteoblasteihin. Osteoblasteja kasvatettiin eri implanttimateriaalien päällä. Näissä viljelykokeissa havaittiin osteoblastien muodostavan tarttumiskohtia enemmän NiTi- kuin muilla materiaalipinnoilla. Lisäksi elävien solujen osuus oli suurempi verrattuna teräkseen tai puhtaaseen nikkeliin. Implantin pinnankarheudella havaittiin olevan vaikutusta osteoblastien tarttumiseen ja elinkykyyn. Lisäksi kehitettiin eläinystävällisempi koemalli luunmuodostuksen tutkimiseksi. Koemalli muokattiin jo kauan käytössä olleesta ektooppisen luutumisen koemallista. Materiaalien vaikutusta luutumiseen testattiin gelatiinikapseleissa, joissa oli rotan luurouhetta mallintamassa luun korjaussykliä sekä tutkittava, kirurgiassa käytettevä metalli. Kapselit sijoitettiin koe-eläinten selkälihaskalvon alle. Tämä koeasetelma on helppo toteuttaa, ei vaadi kirurgisia toimenpiteitä eläimen omiin luihin ja on siten eläinystävällisempi. Koemallia kehitettäessä testattiin myös eri ikäisten poronsarvien vaikutusta luutumiseen verrattuna rotan luurouheen tehoon. Kaikista käytettyistä luurouheista oli ensin poistettu mineraalit suolahappouutolla. Sarvirouheiden havaittiin olevan huomattavasti heikompia luun muodostuksen aktivoinnissa kuin rotan luurouheen. Näin ollen poron sarvimateriaali ei sovellu suoraan luuk

ISBN-10:
951-42-6605-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kapanen Anita
Tuotekoodi 013082
8,50 €