Software process engineering systems: models and industry cases, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 372

Ohjelmistotuotantoprosessien kehittäminen on viimeisen kymmenen vuoden kuluessa kasvanut ohjelmistotuotannon yhdestä sivuhaarasta täysin omaksi työkentäkseen, jota voidaan laajuudessaan ja monimutkaisuudessaan verrata minkä tahansa tuotteen kehittämiseen. Näin ollen sitä tulee myös tarkastella tuotekehitysprosessina, jonka kehittäminen ja järjestelmällinen soveltaminen on avainasemassa lopputuloksen laadun takaamiseksi. On aika ryhtyä soveltamaan prosessinkehitysmenetelmiä prosessinkehitystyöhön itseensä.Vaikka kirjallisuus tarjoaakin joitakin malleja ja kuvauksia siitä, miten prosessinkehitystyötä tehdään - tai tulisi tehdä - kattavaa kuvausta koko prosessinkehitysjärjestelmästä ei ole ollut tarjolla. Koska työsarka on vielä varsin nuori, eri mallit lähestyvät aihepiiriä kukin omista lähtökohdistaan, kuvaavat ongelmia ja ratkaisuja eri tarkkuustasoilla ja antavat toisinaan ristiriitaisia ohjeita. Tämä puolestaan vaikeuttaa niin itse prosessinkehitystä tekevien kuin prosessinkehitysjärjestelmien operatiivisten johtajien työtä.Tässä julkaisussa esitetty tutkimus on kartoitus siitä, mitä prosessinkehitysjärjestelmän malleja ja kuvauksia kirjallisuudessa on tähän saakka ollut tarjolla. Tutkimus pyrkii antamaan yleiskuvan siitä, mikä on tällaisten järjestelmien nykytilanne niin teoreettisella kuin käytännönkin tasolla, ja helpottamaan eri mallien keskinäistä vertailua.

ISBN-10:
951-42-6507-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kinnula Atte
Tuotekoodi 013077
10,50 €