Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti III, SuoJul Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 20


ISBN-10:
951-42-6516-5
Kieli:
FIN
Tekijät:
Määttä Niina, Sulkala Helena
Tuotekoodi 013074
17,50 €