The mechanisms involved in the activation of transcription factors and BNP gene expression in loaded heart, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 655

Sydämen ylikuormitus johtaa hypertrofian kehittymiseen ja sydämen vajaatoimintaan. Mekaaninen kuormitus on myös tärkein B-tyypin natriureettisen peptidin (BNP) geenin aktivoitumista lisäävä tekijä. BNP on sydämen kammioiden erittämä peptidihormoni, joka laskee verenpainetta laajentamalla verisuonia sekä säätelee elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainoa lisäämällä natriumin ja veden erittymistä virtsaan. Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää transkriptiotekijöiden ja parakriinisten välittäjämolekyylien osuutta mekaanisen kuormituksen aiheuttamassa BNP:n geenin aktivaatiossa.Sydämen kuormitusmalleina käytettiin bilateraalista nefrektomiaa, arginiini8-vasopressiini- ja angiotensiini II-infuusioita tajuissaan oleville rotille sekä vasemman kammion pallolaajennusta eristetyssä sydämessä. Kuormituksen aikana aktivoituvan BNP:n geenin promoottorialueen paikallistamisessa käytettiin erilaisia BNP-lusiferaasigeenikonstrukteja, jotka injisoitiin suoraan sydänlihakseen.Väitöstutkimuksessa GATA4 osoittautui tärkeäksi BNP:n geenin ekspressiota sääteleväksi tekijäksi, jonka DNA-sitoutumisaktiivisuus lisääntyy sydämen kuormituksen varhaisvaiheessa eri kuormitusmalleissa. Työssä todettiin ensimmäisen kerran, että endoteliini-1 toimii GATA4-aktivaation signaalinvälitysmolekyylinä in vivo ja in vitro. Eristetyssä sydämessä myös angiotensiini II-välitteisellä signaalinvälitysmekanismilla on merkitystä GATA4- ja AP-1-transkriptiotekijöiden aktivaatioon. Lisäksi työssä todettiin posttranskriptionaalisten tapahtumien tärkeys BNP:n geenin säätelyssä painekuormituksen aikana.Sydämen hypertrofian kehittymisessä oleellisten mekanismien ja säätelytekijöiden tuntemus parantaa uusien hoitomuotojen, lääkkeiden ja diagnostisten menetelmien kehittämismahdollisuuksia sydämen hypertrofian liitännäissairauksien (sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti) mahdollisimman varhaiseksi toteamis

ISBN-10:
951-42-6531-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Hautala Nina
Tuotekoodi 013070
10,43 €