Dopamine transporter in alcoholism A SPET study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 652

Dopamiini säätelee persoonallisuutta, mielialaa ja riippuvuuttaAivojen dopamiinivälitteisellä mielihyväjärjestelmällä on eläinkokeiden mukaan selkeä yhteys eri riippuvuussairauksiin. Ihmisen ainutlaatuisuus psykologisena olentona vaatii kuitenkin rakenteellisten löydösten ja persoonallisuuden tai mielialan tutkimista yhdessä.Tutkimme 42 vierotushoidossa olevaa alkoholistia SPET (yksifotoniemissiotomografia) -tutkimuksella merkkiaineena dopamiinin kuljettajaan (DAT) takertuva radiojodilla leimattu merkkiaine 123I-ß-CIT. Heistä 30 saatiin myös kontrollitutkimukseen 4 viikon raittiuden jälkeen. Verrokeiksi tutkimme 29 tervettä koehenkilöä.DAT pitoisuus oli vierotusvaiheessa alentunut, mutta palasi 4 viikon kuluessa terveiden verrokkien tasolle, itse asiassa nopein muutos näytti tapahtuvan 4 päivässä. Masennuspisteillä (MADRS) oli selvä yhteys tähän muutokseen: mitä syvemmästä kuopasta nousu tapahtui, sitä masentuneempia potilaat olivat. DAT pitoisuus liittyi myös kokeilunhaluiseen persoonallisuuteen (NS, novelty seeking), enemmän kuitenkin alkoholisteilla kuin verrokeilla. Tutkimme myös alkoholismiin liittyvää dopamiinireseptori kahden geenin A1 alleelia ja havaitsimme DAT -pitoisuuden olevan koholla niillä alkoholisteilla, joilla tämä alleeli on. Nämä tulokset tukevat sitä teoriaa, että dopamiinijärjestelmällä on merkittävä rooli paitsi ihmisen alkoholismissa myös mielialassa ja persoonallisuudessa.

ISBN-10:
951-42-6526-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Laine Pekka
Tuotekoodi 013067
10,93 €