Hot ductility of austenitic and duplex stainless steels under hot rolling conditions, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 164

Austeniittisen ja Duplex ruostumattomien terästen kuumasitkeys kuumavalssauksessaRuostumattomien terästen kulutus on kasvanut muita perusmetalleja voimakkaammin viimeisten vuosien aikana. Tämä johtuu mm. siitä, että ympäristönäkökohdat vaativat prosessiteollisuudelta uudenlaista ajattelutapaa, joka lisäävät erityisesti paremmin korroosiota kestävien terästen käyttöä. Näiden terästen ongelmana on kuitenkin niiden hankala valmistettavuus, joka ilmenee mm. heikkona kuumasitkeytenä.Väitöstutkimuksessa on selvitetty eräiden ruostumattomien terästen kuumasitkeyttä kuumavalssauksessa. Huono kuumasitkeys näkyy pintavirheinä lopputuotteissa, jotka heikentävät niiden mekaanisia ominaisuuksia ja korroosionkestävyyttä. On tunnettua, että nämä pintavirheet syntyvät kuumavalssauksessa, joten tutkimuksen painopiste on suunnattu siihen. Erityistä huomiota on myös kiinnitetty tutkimusmenetelmien kehittämiseen, korkean lämpötilan murtumien syntymiseen ja kuumasitkeyteen vaikuttaviin tekijöihin.Työssä on käytetty useita muokattavuuskokeita: kuumataivutusta, kuumavetoa, kuumapuristusta ja kuumavalssausta. Lisäksi on kehitetty uudenlainen kuumasitkeyden tutkimusmenetelmä: kuumavalssaus porrasmaisella aihiolla, jolla on mahdollista tutkia samanaikaisesti kuumasitkeyttä ja valssauksen aikana tapahtuvaa rekristallisaatiota. Tutkimuksessa havaittiin, että muokkausasteen ensimmäisessä pistossa tulee olla pieni, mutta riittävä rakenteen rekristallisaation aikaansaamiseksi ja sen tulee tapahtua keskimääräistä matalammassa lämpötilassa.Runsasseosteisten ruostumattomien terästen kuumavalssattavuuden parempi ymmärtäminen mahdollistaa laadukkaampien terästuotteiden taloudellisen valmistuksen. Tästä on seurauksena myös uusia sovellutuskohteita ja mahdollisuuksia kehittää yhä ympäristöystävällisempiä valmistusmenetelmiä kohteissa, joissa rakenteelta vaaditaan aikaisempaa parempaa korroosiokes

ISBN-10:
951-42-6559-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kömi Jukka
Tuotekoodi 013061
10,43 €