Analysis, measurement and cancellation of the bandwidth and amplitude dependence of intermodulation distortion in RF power amplifiers, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 162

RF-tehovahvistimen särökomponenttien analysointi ja kumoaminenRF-tehovahvistinsuunnittelussa tavoitteena on riitävän lineaarisuuden ja hyvän hyötysuhteen saavuttaminen, johon yleisesti pyritään feedforward- tai esisärölinearisointimenetelmillä. Vahvistimen lineaarisuus, samoin kuin linearisointi, voidaan käsittää joko perustaajuisen signaalin vääristymisenä (amplitudikonversioina) tai särökomponenttien syntymisenä, kuten tässä työssä on tehty. Särökomponenttien analysointi antaa enemmän tietoa vahvistimen ominaisuuksista, ja tässä työssä on tutkittu keskeismodulaatiosäröä signaalin kaistanleveyden, amplitudin ja transistorin hetkellisen lämpötilan funktioina.Työssä on kehitetty analyyttinen Volterra-malli sähköisten ja lämpösähköisten särökomponenttien tutkimiseksi ja mallin parametrit määriteltiin tarkoitukseen kehitetyllä mittaustekniikalla. Uusi mittaustekniikka kehitettin myös särökomponenttien vaiheiden mittaukseen, jolla todennettiin Volterra-mallin soveltuvuus särökomponenttien analysointiin. Särön riippuvuus signaalin kaistanleveydestä todettiin erittäin haitalliseksi linearisoidussa vahvistimissa, minkä eliminoimiseksi kehitettiin kolme tekniikkaa. Verhokäyräinjektio, joka perustuu matalataajuisen verhokäyräsignaalin lisäämiseen piirin lepovirtaan, todettiin tekniikoista käyttökelpoisimmaksi. Menetelmän toimivuus varmennettiin kahdella 2 GHz 1W -tehovahvistimella.Työssä esitettiin, että verhokäyräinjektiolla voidaan kumotaan se osa säröstä, joka on riippuvainen signaalin kaistanleveydestä. Koska jäljelle jäävä särö ei ole enää taajuusriippuvaa, se voidaan kumota yksinkertaisella ja vähän tehoa kuluttavalla polynomisella esisäröttimellä. Lopputuloksena on mahdollista saavuttaa vahvistin, joka on riittävän lineaarinen uusimpiin tietoliikennejärjestelmiin, ja jolla saavutetaan hyvä hyötysuhde ja toiminta-aika.

ISBN-10:
951-42-6513-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Vuolevi Joel
Tuotekoodi 013060
10,43 €