Urasuunnittelu ja sen ohjaus opintojen suunnittelun tukena. Polkuja tulevaisuuteen -projekti, OpinA Oulun yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluiden julkaisuja. Sarja A 17

Kirjassa esitellään Oulun yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelman uraohjausprojektin tuloksia, analysoidaan urasuunnittelun taustatekijöitä ja luodaan jatkosuunnitelmia toiminnan kehittämiseksi.

ISBN-10:
951-42-6413-4
Kieli:
FIN
Tekijät:
Vesikukka Miia
Tuotekoodi 013054
19,30 €