Monimuotolukion kehittämis- ja tutkimushanke (LUMO) Opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisen vuoden opiskelusta, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 46

Raportti koostuu Lumo-projektiin liittyvistä tutkimusartikkeleista. Kyseessä on pilottikokeilu, jonka puitteissa on rakennettu maassamme ainutlaatuinen etä- ja monimuoto-opetukseen perustuva päivälukio. Kehittelyn lähtökohtana oli tilanne, jossa kaksi pohjoissuomalaista kuntaa, jolla ei ole omaa lukiota, lähtivät kehittämään nuorilleen lukio-opiskelumuotoa, jossa opiskelu pääosin tapahtuisi kotipaikkakunnalla. Lumo-projekti käynnistyi keväällä 1996 ja päättyi keväällä 2000, kun ensimmäiset oppilaat kirjoittivat ylioppilaiksi. Lukiokokeilun tutkimusryhmä koostui vetäjän lisäksi viidestä kasvatustieteen opinnäytetutkimuksen tekijästä. Raportin artikkelit perustuvat näihin tutkimuksiin. Artikkeleissa käsitellään monimuoto-opiskelun kannalta keskeisiä alueita; oppimisympäristön itseohajautuvuutta, vuorovaikutusta etä- ja lähiopetuksessa, oppilasarviointia ja -palautetta sekä lukemistaitoja. Raportissa esitetään myös kokeilumalli ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet.

ISBN-10:
951-42-5980-7
Kieli:
FIN
Tekijät:
Viitala Tuulikki
Tuotekoodi 013049
8,58 €