Native bovine bone morphogenetic protein in the healing of segmental long bone defects, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 641

Eräs mielenkiintoisimmista tutkimusaiheista korvaavan luun kehittämiseksi viime aikoina ovat olleet ns. luuta indusoivat proteiinit, joista eniten tutkittuja ovat luun morfogeneettiset proteiinit (BMP).Kehitimme eläinmallin, jonka avulla tutkimme naudan luusta eristetyn luun morfogeneettisen proteiinin tehoa segmentaalisen luudefektin paranemisessa. Käytimme 2 cm mittaista kortikoperiostaalista luudefektiä koiran ulnassa. Käytimme implantteina korallia, hydroksiapatiittia ja xenografti-implanttia (naudan luu) sekä BMP:n kanssa että ilman BMP:tä. Autograftisiirteet toimivat verrokkeina. Implantit fiksoitiin käyttäen intramedullaarista Kirschner piikkiä. Seuranta-aika oli 36 viikkoa ja otimme säännöllisin väliajoin röntgen kuvat luutumisen seuraamiseksi. Seuranta-ajan jälkeen luut otettiin talteen ja niistä tehtiin mekaaniset testaukset ja histologiset leikkeet. Osasta luista tehtiin myös CT kuvaukset.Käytetty eläinmalli näyttää olevan sopiva tutkimaan luutumista, kaikki eläimet olivat fyysisesti aktiivisia heti leikkausta seuraavana päivänä ja myöhemminkään ei liikuntaongelmia ilmennyt. Intramedullaarinen Kirschner piikki fiksaatio ei kuitenkaan ole optimaalinen, se sallii rotaation ja lisäksi osa piikeistä katkesi tutkimuksen aikana.Kortikaalinen autografti-siirre näytti tässä tutkimuksessa johtavan parhaaseen paranemistulokseen. Hydroksiapatiitti- ja xenografti-implantit eivät kyenneet edesauttamaan luudefektin paranemista, koralli tuotti luunmuodostusta, mutta defektin paraneminen ei ollut yhtä hyvä kuin autograftilla. Jokaisella implantilla BMP aiheutti positiivista vaikutusta luudefektin paranemiseen arviotuna rtg-kuvista, mekaanisesti ja histologisista leikkeistä. Koralli oli tässä tukimuksessa paras implantti materiaali ja kantaja-aine BMP:lle, se resorboituu muutamassa kuukaudessa ja mahdollistaa luun kasvamisen defekti kohdalle.

ISBN-10:
951-42-6477-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Tuominen Tapio
Tuotekoodi 013048
7,90 €