Characterization of surfactant proteins in porcine Eustachian tube, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 644

Korvatulehdukset ovat hyvin yleisiä; melkein jokainen lapsi sairastaa sen ainakin kerran, ja noin 20 % lapsista kärsii toistuvista korvatulehduksista. Toistuvat korvatulehdukset aiheuttavat kuulovammoja sekä hidastavat henkistä kehitystä. Korvatorven toiminta on oleellista korvatulehdusten kehittymisessä, sillä se yhdistää ylähengitystiet ja keskikorvan. Korvatorvi tasaa keskikorvan paineenvaihteluita sekä suojaa keskikorvaa haitallisilta aineilta.Korvatorven pinta muistuttaa hengitysteiden pintaa, ja sian korvatorvi toimii erinomaisena mallina ihmisen korvatorvelle rakenteellisen samankaltaisuutensa vuoksi. Surfaktanttiproteiinit (SP) A ja D ovat merkittävässä asemassa keuhkojen immuunipuolustuksessa. Ne liittyvät kiinteästi synnynnäiseen immuniteettiin, mutta myös hankittuun suojaan. SP-A:n ja SP-D:n kyky tunnistaa ja tuhota korvatulehduksiakin aiheuttavia patogeenejä herätti mielenkiinnon tutkimukseen surfaktanttiproteiinien ilmentymisestä korvatorvessa. Paikallisella puolustusjärjestelmällä saattaisi olla suurikin merkitys korvatulehdusten ehkäisyssä.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, tuotetaanko sian korvatorvessa keuhkosurfaktantin kaltaista pinta-aktiivista lipidi-proteiinikompleksia. Korvatorven pintahuuhteen havaittiin sisältävän keuhkohuuhteen kaltaiset proteiinit sekä fosfolipidiä. Surfaktanttiproteiniien A, B ja D ilmentyminen havaittiin molekyylibiologisin menetelmin ja kyseiset proteiinit paikannettiin spesifisiin korvatorven epiteelin soluihin. Korvatorvi- ja keuhkosurfaktanttien pinta-aktiivisuuksissa havaittiin kuitenkin eroja, jotka viittaavat näiden paikkaspesifisiin tehtäviin hengitysteissä. Saatujen tulosten perusteella voidaan ajatella, että korvatorven surfaktanttiproteiinit liittyvät paikalliseen immuunipuolustukseen. Tämän tiedon valossa on mahdollista pidemmällä tähtäimellä kehittää hoitokeinoja korvatorven toiminnan parantamiseksi ja näin edesauttaa korvatulehdusten hoi

ISBN-10:
951-42-6466-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Paananen Reija
Tuotekoodi 013044
8,58 €