Sciatica. Studies of symptoms, genetic factors, and treatment with periradicular infiltration, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 642

Iskiaskipu määritellään selästä jalkaan säteileväksi kivuksi. Välilevyn pullistuma on tavallisin iskiaksen syy. Raskas työ altistaa iskiakselle, mutta myös perintötekijöillä on osuutta. Kokeellisesti on todettu, että kipu johtuu sekä tulehdusreaktiosta että mekaanisesta puristuksesta. Tästä huolimatta ns. epiduraalisesti annostellun steroidin vaikutus iskiaksessa näyttää olevan lyhytaikainen. Hermojuuripuudutus on läpivalaisussa tehtävä toimenpide. Sen terapeuttista tehoa iskiaksessa ei tunneta. Väitöstyön tarkoituksena oli selvittää satunnaistetun, kaksoissokkoistetun asetelman avulla steroidi-puudute yhdistelmän tehoa keittosuolaan verrattuna leikkaamattomilla iskiaspotilailla.Väitöstutkimuksessa osoitettiin, että välilevyn pullistuman tyyppi ei korreloinut iskiaskivun voimakkuuteen eli kipu ja toimintahaitta oli yhtä voimakasta välilevyn repeämissä kuin isoissa pullistumissa. Tällä löydöksellä on merkitystä kuvantamis löydösten tulkinnassa.Tässä tutkimuksessa pystyttiin kuvailemaan ensimmäisen kerran kahden iskiakselle altistavan geenivirheen (kollageeni IX:n a2 ja a3 ketjun mutaatio) kliinistä ja radiologista ilmentymää iskiaspotilailla. Näiden potilaiden tunnistaminen helpottaa jatkohoidon suunnittelua.Ärtyneen hermojuuren puudutus steroidilla helpotti jalkakipua merkittävästi keittosuolaa enemmän ensimmäisen kuukauden aikana, mutta sen jälkeen hoidot olivat saman tehoiset. Alaryhmä analyysissa paljastui yllättävä ero pienten ja suurten pullistumien välillä. Pieniin välilevyn pullistumiin liittyvässä iskiaksessa steroidin ja puudutteen yhdistelmä helpotti kipua merkittävästi enemmän. Suuriin pullistumiin liittyvässä iskiaksessa potilaat taas joutuivat useammin leikkaukseen steroidi-injektion jälkeen.

ISBN-10:
951-42-6479-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Karppinen Jaro
Tuotekoodi 013043
8,58 €