Carboxyterminal degradation products of type I collagen, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 645

Tyypin I kollageenin hajoamista mittaava ICTP-menetelmä on useissa kliinisissä tutkimuksissa osoittautunut luotettavaksi merkkiaineeksi esim. syövän tai reuman ennustetta kuvattaessa. Sen sijaan se on ollut epäherkkä mittari osteoporoosin ja muiden normaalia luun hajoamista sisältävien tapahtumien yhteydessä. Sen sijaan toinen menetelmä, CrossLaps, on erityisen herkkä kuvaamaan juuri normaalia eli fysiologista hajoamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää syyt tähän runsaasti hämmennystä aiheuttaneeseen ongelmaan.Väitöskirjassa on karakterisoitu ICTP-antigeenin vasta-ainetta sitova kohta, ns. antigeeninen determinantti. Se sijaitsee antigeenin runsaasti fenylalaniinia sisältävällä alueella. Tämän perusteella selvisi, että luun normaalin aineenvaihdunnan hoitava entsyymi, katepsiini K, tuhoaa ICTP:n antigeenisen determinantin. Sen sijaan matriksin metalloproteinaasit, jotka myös ovat kollageenia sekä luissa että muualla elimistössä erityisesti patologisissa tilanteissa hajottavia entsyymeitä, jättävät hajoamistuotteeseen ICTP:n antigeenisen determinantin jäljelle. Nämä löydökset selittävät ICTP-määrityksen erilaisen toiminnan eri tilanteissa. CrossLaps-määrityksen antigeeninen determinantti säilyy sekä katepsiini K- että matriksin metalloproteinaasien toiminnan jälkeen hajoamistuotteessa. Niinpä määritys pystyy havaitsemaan kaiken kokoiset hajoamistuotteet. Käytännössä kuitenkin luista tulevan katepsiini K-välitteisen hajoamisen osuus on niin suuri, että se peittää alleen matriksin metalloproteinaasien tuotannon.Lisäksi selvisi, että ICTP-määritys pystyy mittaamaan ainoastaan sellaisia hajoamistuotteita, joissa on kaksi telopeptidiketjua kiinnittyneenä toisiinsa. Niinpä se ei havaitse epäkypsiä, divalentisti poikkisidottuja, tai ihossa olevia tietyllä tavalla poikkisidottuja kollageenin hajoamistuotteita. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan määrittä

ISBN-10:
951-42-6490-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Sassi Mirja-Liisa
Tuotekoodi 013042
7,57 €