Care and outcome of Finnish diabetic pregnancy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 647

Tutkimuksessa arvioitiin diabetesraskauksien hoitoa ja tuloksia Suomessa käyttäen aineistona kaikkien Oulun yliopistosairaalapiirissä vv. 1986-95 hoidettujen Tyyppi 1 diabetesta sairastavien äitien raskaus- ja synnytystietoja (n=296), sekä valtakunnallisen Syntymärekisterin mukaan raskauden aikana insuliinihoitoa käyttäneiden naisten (n=1442) rekisteritietoja vuosilta 1991-95. Diabeetikkoäitien raskaudenaikainen osastoseuranta väheni merkitsevästi 1990-luvulla, ja samanaikaisesti hoito hajaantui yliopistosairaaloista keskussairaaloihin. Polikliiniseen seurantaan siirtyminen ei huonontanut raskauden ennustetta, ja kotimittauksiin perustuvan insuliiniannostelun ansiosta raskaudenaikainen verensokeritasapaino parantui merkitsevästi. Ensimmäisellä kontrollikäynnillä sokeritasapaino oli kuitenkin vielä huono yli 70%:lla naisista. Korkea alkuraskauden verensokeritaso lisäsi sikiön epämuodostumariskin ohella myös vastasyntyneen kuolleisuuden ja pitkän sairaalahoidon vaaraa. Myös vaikea-asteinen diabetes elinkomplikaatioineen, ensiraskaus ja äidin tupakointi olivat yhteydessä sikiön huonoon ennusteen. Epämuodostumien esiintyvyys diabeetikkoäidin lapsilla oli 2-3-kertainen terveiden äitien lapsiin verrattuna - tavallisimpia poikkeavuuksia olivat sydämen ja virtsateiden epämuodostumat. Kaksi kolmasosaa epämuodostumista todettiin poikalapsilla. Perinataali- ja imeväiskauden kuoleman riski oli 2-3-kertainen terveiden äitien lapsiin verrattuna. Lähes puolet menetetyistä lapsista kuoli kohtuun kuolinsyyn jäädessä usein selittämättömäksi, ja elävänä syntyneiden tavallisimmat kuoleman syyt liittyivät epämuodostumiin sekä ennenaikaisuuteen.Raskaus ei ainakaan lyhyellä aikavälillä huonontanut diabeteksen ennustetta eikä lisännyt sen komplikaatioiden esiintyvyyttä. Vaikka diabeetikon raskausennuste maassamme onkin kansainvälisesti vertaillen hyvä, tulee raskautta edeltävän neuvonnan ja alkuraskauden hyvän sok

ISBN-10:
951-42-6468-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Vääräsmäki Marja
Tuotekoodi 013041
8,58 €