Cloning and characterization of Vear, a novel Golgi-associated protein involved in vesicle trafficking, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 636

Vear - uusi Golgi-assosioituva proteiiniSolunsisäinen vesikkeliliikenne näyttelee tärkeää osaa useissa solun toiminnoissa. Se osallistuu mm eri soluorganellien koostumuksen säätelyyn sekä huolehtii komponenttien kuljetuksesta solun eri osastojen välillä. Liikennöinti ja kuljetus eri osastojen välillä tapahtuu pääosin kalvorakenteissa joita kutsutaan vesikkeleiksi. Merkittävää roolia solun vesikkeliliikenteessä näyttelee organelli nimeltään Golgin laite.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä ja karakterisoida uusia vesikkeliliikenteen komponentteja. Käyttämällä geenipankkeja sekä tietokonevertailua löydettiin uusi, aiemmin tuntematon geeni/valkuaisaine. Rakennetta tarkasteltaessa paljastui, että valkuaisaine sisältää sekä VHS että

ISBN-10:
951-42-6428-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Poussu Anssi
Tuotekoodi 013037
8,58 €