Endophytes in the buds of Scots pine (Pinus sylvestris L.), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 369

Männyn (Pinus sylvestris L.) silmujen endofyytitMikrobien läsnäolo kasvien sisäosissa on hyvin tavallista, mutta on ajateltu ettei niitä löytyisi varsinkaan maanpäällisten osien kasvupisteistä. Kasvien solukkoviljely, joka aloitetaan tavallisesti silmujen kasvupisteiden solukoista, on kuitenkin antanut viitteitä mikrobien läsnäolosta myös näissä solukoissa. Männynkin (Pinus sylvestris L.) silmuista aloitettuihin solukkoviljelmiin ilmestyy toistuvasti erilaisten mikrobien kasvustoja. Tässä työssä tutkittiin näiden mikrobien alkuperää. Eräs mikrobeista, Hormonema dematioides paikallistettiin männyn silmua suojaaviin silmusuomuihin. Lisäksi solukkoviljelmistä tunnistettiin useita mikrobilajeja, jotka löydettiin in situ hybridisaatio-menetelmän avulla männyn silmujen jakautuvasta solukosta. Tähän ryhmään kuuluivat Rhodotorula minuta, eräs mykobakteerilaji, metylobakteerilajeja sekä Pseudomonas fluorescens-alaryhmän bakteerilajeja. Nämä endofyytit sijaitsivat meristeemien uloimmissa soluissa, pihkatiehyiden soluissa sekä meristeemin alapuolelle kehittyvän varren soluissa.Tutkimuksessa todettiin, että meristeemeistä tavatut endofyytit vaikuttavat mäntysolukon kasvuun. Osa niistä tuotti myös yhdisteitä, jotka ovat soveliaita lähtöaineiksi kasvihormonien synteesissä. Lisäksi todettiin, että männyn silmujen endofyytit saattavat toimia puolustautumistehtävissä patogeenejä vastaan. Kun endofyyttien roolia tutkittiin mäntysolukon taantumisessa solukkoviljelyn aikana, todettiin että endofyytit kasvoivat kontrolloimattomasti solukon sisällä. Solukkoviljelmissä todettiin lisäksi korkea kitinaasi-entsyymitaso, joka mahdollisesti johtui solukoissa tapahtuvista puolustautumisreaktioista. Koska endofyytit eivät kuitenkaan lisääntyneet kontrolloimattomasti jokaisessa männyn solukossa, niitä ei voida pitää yksinomaan vastuullisena solukkoviljelmien kasvun taantumisesta.

ISBN-10:
951-42-6443-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Mattila née Pirttilä Anna Maria
Tuotekoodi 013032
10,09 €