Ympäristön suunnittelu - ongelmallinen kokonaisuus Arvio kuntien ympäristön suunnittelun tilasta ja kehityksestä, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 368

Ympäristö ja ympäristökysymykset eivät ole uusia asioita, vaan pikemminkin ongelmia, jotka ovat muuttaneet muotoaan ajassa ja joita on tematisoitu eri tavoin eri aikoina. Nykyisessä kielenkäytössä ympäristö ei ole pelkkää luontoa eikä se enää paikannu määrätyn kohteen ympärillä oleviin ilmiöihin tai tekijöihin, vaan 'ympäröitynä' on koko inhimillinen yhteiskunta.Kokonaisuuksia huomioiva ympäristötutkimus ei tule kehittymään ilman tieteidenvälistä vuorovaikutusta. Kuitenkin ympäristötutkimus näyttäytyy tällä hetkellä monitieteisenä tutkimuskenttänä, jossa ongelmiin ja kysymyksiin annetaan tieteenalakohtaisesti varsin kapea-alaisia vastauksia. On hyvin vähän holistista ymmärrystä siitä, mitä oikein tapahtuu.Yhteiskuntaproblematiikkaan limittyvänä ulottuvuutena ympäristön suunnittelun ongelmanratkaisua määrittääkin keskeisesti suunnittelutehtävien jäsentyminen avoimiksi ongelmiksi. Nämä luonteeltaan moniulotteiset ja ristiriitaiset, vaikeasti hahmotettavat ja useita ratkaisumahdollisuuksia sisältävät tilanteet edellyttävät suunnittelulta tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hahmottamista ja eri tekijöiden vuorovaikutteisuuden huomioimista. Suunnittelu ei saa enää olla perinteisen luonteensa tavoin tulevaisuutta määrittävää tai rajaavaa, vaan sitä jatkuvasti etsivää - luovaa, visioivaa ja strategista.Tutkimuksessa arvioidulla kuntatasolla ympäristö, yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden suunnittelun kehyksessä, on laajuudessaan ja moniulotteisuudessaan aiheuttanut niin määrittely- kuin siitä johtuvia konkreettisia toteuttamisongelmia. Ongelmista huolimatta heräämistä ympäristön holistisen otteen vaatimaan suuntaan on tapahtunut. Tosin huomattavalla osalla maamme kuntia todellisen strategisuuden edellyttämään pitkän linjan näkemykselliseen ympäristön suunnitteluun on vielä matkaa.

ISBN-10:
951-42-6414-2
Kieli:
FIN
Tekijät:
Kinnunen Ismo
Tuotekoodi 013029
16,82 €