Alkoholin salakuljetus ja sen valvonta Perämeren rannikolla kieltolain aikana 1919?1932, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 39

Tutkimuksessani keskityn alkoholin laittomaan maahantuontiin, salakuljetukseen ja salakuljetukseen mantereella. Tutkimukseni keskeisimpiä kysymyksiä on selvittää, miten alkoholin salakuljetusta harjoitettiin, ketkä sitä tekivät ja miksi. Tarkoitus on osoittaa, miten toiminta pyrittiin salaamaan ja miten salakuljetus muuttui kieltolain aikana. Tuon myös esille, miten salakuljetus näkyi tutkittavalla alueella viranomaisten työssä ja seudun elämässä. Salakuljettajiin perehdyn ammatin, iän ja kotipaikkakunnan mukaan. Näin pyrin luomaan kuvan

ISBN-10:
951-42-5972-6
Kieli:
FIN
Tekijät:
Filpus Kari
Tuotekoodi 013027
21,86 €