The hemodynamic effects of aminophylline, adenosine, losartan and nitric oxide administered shortly after right heart infarct in a porcine model, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 634

Sydämen oikean puolen vajaatoimintaa tutkittiin kokeellisessa mallissa, jossa terveille koe-eläimille aiheutettiin oikean kammion infaktin ligeeraamalla sepelvaltimon haaroja kiinni. Sen jälkeen sydämen toimintaa parannettiin antamalla eri lääkeaineita (aminofylliini [n=10], adenosiini [n=10], losartaani [n=5] ja typpioksidi [n=10]). Sen lisäksi yksi ryhmä, jossa oli seitsemän eläintä, toimi vertailuryhmänä. Kaikki kokeet suoritettiin alusta loppuun täydessä nukutuksessa.Annetuista lääkkeistä todettiin, että aminofylliini hetkellisesti paransi sydämen pumppuvoimaa, mutta muutos ei ollut pysyvää. Adenosiini paransi sydämen pumppausvoimaa hyvin laskien samalla keuhkoverenkierron vastusta. Losartaani vähensi sydämen esikuormausta samalla parantaen sydämen pumppausvoimaa. Keuhkoverenkierron vastus ei muuttunut. Typpioksidi vähensi keuhkoverenkierronvastusta, muttei parantanut sydämen pumppausvoimaa.Mikään tutkimuslääkkeistä ei yksiselitteisesti parantanut sydämen oikeapuoleista vajaatoimintaa. Losartaani sekä adenosiini olivat kuitenkin tutkituista lääkkeistä oikean kammion vajaatoiminnan kannalta mielenkiintoisimpia vaihtoehtoja.

ISBN-10:
951-42-6400-2
Kieli:
ENG
Tekijät:
Spalding Michael
Tuotekoodi 013025
15,98 €