Complexation of N-heteroaromatic cations with crown ethers and tetraphenylborate, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 366

N-heteroaromaattisten kationien kompleksoituminen kruunueettereiden ja tetrafenyyliboraatin kanssaTutkimus käsittelee neutraalien kruunuettereiden kompleksoitumista viisi- ja kuusirenkaisten N-heteroaromaattisten kationien sekä purinium kationin kanssa. Vastaavasti tutkittiin tetrafenyyliboraatti-ionin kompleksoitumista valikoitujen N-heteroaromaattisten kationien sekä tropylium kationin kanssa. Kompleksoitumista tutkittiin kaasu-, neste sekä kiinteässä faasissa käyttäen massa- ja NMR-spektroskooppisia menetelmiä, alkuaineanalyysiä sekä määrittämällä kiderakenteet röntgen-kristallografisesti.Kruunueetterit muodostivat kiinteitä komplekseja lähes kaikkien N-heteroaromaattisten kationien kanssa ja kiderakenne määritettiin neljästätoista eri kompleksista. Tasapainovakiot vaihtelivat 10-350 M-1 ja ne määritettiin asetonitriilissä 30 °C:ssa käyttäen 1H-NMR titrausta. Kiderakenteet ja tasapainovakiomittaukset osoittivat, että kompleksoitumista stabiloi ensisijaisesti vetysitoutuminen sekä toissijaisesti kationi-p ja aromaattiset p-p vuorovaikutukset. Kruunueetterit muodostivat systemaattisesti pysyvämpiä komplekseja kuusirenkaisten kationien sekä purinium kationin kanssa kuin viisirenkaisten kationien kanssa.Tetrafenyyliboraatti kompleksoitui neljän eri N-heteroaromaattisen kationin sekä tropyliumkationin kanssa. Kuuden kationin kanssa tetrafenyyliboraatti reagoi vaihtaen yhden fenyylirenkaan N-heteroaromaattiseen renkaaseen, jolloin muodostui trifenyyliboraaneja. Kiderakenne määritettiin neljästä kompleksista ja kolmesta vaihtoreaktiotuotteesta. Tasapainovakiot vaihtelivat 10-50 M-1 ja ne määritettiin 30 °C:ssa metanoli/asetonitriili (1:1) seoksessa. Kiderakenteet ja tasapainovakiot osoittivat, että heikot C-H···p ja N-H···p vuorovaikutukset stabiloivat kompleksoitumista sekä kiinteässä tilassa että liuoksessa.

ISBN-10:
951-42-5996-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kiviniemi Sari
Tuotekoodi 013024
15,98 €