Cold protecting emollients and frostbite, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 633

Pakkasvoiteet ja paleltumatKasvojen ja korvien paleltuma on tavallinen ongelma Suomessa. Meillä on tapana suojata kasvot paleltumilta pakkasvoiteilla. Varusmiesten paleltumia koskevan tutkimuksen alustavat tulokset osoittivat yllättäen, että pakkasvoiteiden käyttöön liittyi kasvojen ja korvien paleltumavaaran kasvu. Tämä havainto johti tutkimussarjaan pakkasvoiteiden käytöstä ja vaikutuksista.830 varusmiestä eri puolilta Suomea osallistui kyselytutkimukseen (I), jossa selvitettiin heidän omaa ja perheenjäsenten pakkasvoiteiden käyttöä, niistä saatuja kokemuksia ja pään paleltumien ilmaantuvuutta. Toisen, riskitekijöitä koskevan tutkimusaineiston (II) muodosti 913 varusmiestä, jotka saivat palvelusaikana korvien tai kasvojen paleltuman, ja heidän verrokkinsa.Tutkimus III selvitti neljän erilaisen voiteen kylmäominaisuuksia keinoiholla, jolla voitiin jäljitellä ihon kosteuspitoisuutta. Samojen voiteiden vaikutusta koehenkilöiden iholämpötilaan tutkittiin kylmässä (IV). Tutkimusvoide siveltiin toiselle kasvonpuoliskolle, ja voitelematon puoli toimi verrokkina. Kasvojen lämpötilaa seurattiin kahdella symmetrisellä mittaustavalla. Lisäksi kirjattiin koehenkilöiden puolierotuntemukset.21% varusmiehistä oli käyttänyt pakkasvoiteita, ja enemmistö koki saaneensa suojaa voiteista. 47%:lla varusmiehistä oli ollut korvien tai kasvojen paleltuma jo 19 vuoden iässä. Pakkasvoiteiden käytön ja kasvopaleltumien välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys molemmissa joukkotutkimuksissa.Koevoiteiden lämmöneristävyys osoittautui vähäiseksi keinoiholla. Voideltu kasvopuoli oli hiukan kylmempi valtaosassa lämpötilavertailuja. Valkovaseliini aiheutti kuitenkin usein lämmittävän ihotuntemuksen. Väärä turvallisuuden tunne voikin olla pääsyy pakkasvoiteiden aiheuttamaan paleltumien lisääntymiseen. Kun kasvojen ihon varoittavat oireet ovat niukat, paleltumien ehkäisytoimet jäävät

ISBN-10:
951-42-5987-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Lehmuskallio Eero
Tuotekoodi 013022
16,82 €