Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat Diskurssianalyyttinen näkökulma luokanopettajien tulkintoihin tiimityöstä, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 47


ISBN-10:
951-42-6404-5
Kieli:
FIN
Tekijät:
Willman Arto
Tuotekoodi 013021
16,82 €