Tasa-arvotyön tasa-arvot

Hanna Ylöstalon väitöskirjatutkimus ”Tasa-arvotyön tasa-arvot” tarkastelee sukupuolten tasa-arvon sekä sukupuolen määrittelyä työpaikkojen tasa-arvon kehittämistyössä. Tasa-arvolainsäädäntö velvoittaa työpaikat edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. \nMutta millaista tasa-arvoa työpaikoilla edistetään? Työpaikoilla tasa-arvo määritellään monin, keskenään ristiriitaisin tavoin. Osa näistä tavoista pikemminkin pitää yllä sukupuolten eriarvoisuutta kuin purkaa sitä. Esimerkiksi tasa-arvon määrittely naisten oikeutena, jopa velvollisuutena tehdä samoja asioita kuin miehet tekee miehisistä toimintatavoista normin, joka naisten tulee saavuttaa. Tasa-arvo voi myös olla ulossulkeva käsite, jos sen kautta voidaan ymmärtää vain naisten ja miesten välinen eriarvoisuus. Silloin esimerkiksi etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvaa eriarvoisuutta ei voida lähestyä tasa-arvokysymyksenä. \n”Tasa-arvotyön tasa-arvot” on analyysi tasa-arvon ymmärtämisen tavoista työpaikkojen tasa-arvotyössä. Tutkimus kohdistuu kahden työpaikan tasa-arvotyön prosessiin ja siinä tasa-arvolle annettuihin merkityksiin. Tutkimuksessa pohditaan, millaista tasa-arvoa työpaikoilla edistetään, millä tavoin sitä on sallittua edistää, mitkä erot otetaan tasa-arvon edistämistyöhön mukaan ja mitkä suljetaan sen ulkopuolelle. Työpaikkojen tulkinnat tasa-arvosta suhteutetaan ajankohtaiseen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ja feministisessä teoriassa käytyyn keskusteluun tasa-arvosta. \nTutkimuksen tulokset osoittavat, ettei tasa-arvosta ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa. Kaikki tulkinnat sisältävät tärkeitä oivalluksia, mutta myös kehittämistyön vastustamisen mahdollisuuksia. Mikään tulkinta tasa-arvosta ei ole yksinään riittävä. \nSen sijaan että juututtaisiin vastakkainasetteluihin, ”Tasa-arvotyön tasa-arvot” ehdottaa tasa-arvojen moniäänisyyden hyväksymistä ja ottamista tasa-arvon kehittämistyön lähtökohdaksi. Pohdinta siitä, mitä erilaisilla tulkinnoilla tasa-arvosta saadaan aikaan ja mitä suljetaan ulkopuolelle voi olla työpaikkojen tasa-arvotyön mahdollisuus ja eteenpäin vievä voima. \nTasa-arvon käsitteestä käydyt keskustelut voivat myös tehdä tilaa sukupuolen ja tasa-arvon uudelleenmäärittelyille ja vaikuttaa siihen, millaista tasa-arvoa yhteiskunnassamme edistetään. \n


ISBN-10:
9514486552
Kieli:
suomi
Kustantaja:
Tampere University Press
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
319
Tekijät:
Ylöstalo, Hanna
Viivakoodi 9789514486555
Tuotekoodi 28020213
Tekijä S=YHT Ylöstalo, Hanna
30,00 €