Phylogeography and conservation genetics of the lesser white-fronted goose (Anser erythropus), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 360

Mitokondrio-DNA:n kontrollialueen sekvenssejä käytettiin kiljuhanhen suojelubiologiaan liittyvien kysymysten selvittämiseen. Työssä havaitut Anser-hanhilajien pienet geneettiset etäisyydet tukivat käsitystä lajien läheisistä sukulaisuussuhteista. Fylogeniapuun antama kuva lajien välisistä sukulaisuussuhteista ei ole täysin yhtenevä morfologiaan perustuvan käsityksen kanssa. Kiljuhanhella todettiin kaksi erilaistunutta mitokondriolinjaa, jotka ovat syntyneet historiallisen allopatrisen levinneisyyden tuloksena. Nykyisin mitokondriolinjojen vanhat haplotyypit esiintyvät kaikilla tutkituilla pesimäalueilla, mikä osoittaa linjojen syntyneen ennen nykyisten pesimäalueiden asutusta. Löydettyjen mitokondriolinjojen yleisyys poikkeaa läntisen ja itäisen levinneisyysalueen välillä, ja vaihtumisvyöhyke paikallistettiin Jamalin-Taimyrin seudulle, jossa sijaitsee myös muutonjakaja. Nuorempia mitokondriohaplotyyppejä löydettiin yksittäisiltä pesimäalueilta, mikä viittaa rajoittuneeseen naarasvaihtoon alueiden välillä. Fennoskandian haplotyyppikoostumus poikkesi merkittävästi muista tutkituista pesimäalueista. Tulokset antavat aihetta jakaa lajin pesimäalueet kolmeen suojelubiologiseen hoitoyksikköön. Väitöskirjassa tutkittiin yhden kiljuhanhen istutuksiin käytetyn tarhakannan geneettinen koostumus. Osan tarhakannan yksilöistä todettiin kantavan toisen lajin mitokondrio-DNA:ta. Koska luonnonkannan tutkimuksessa ei havaittu todisteita risteytymisestä, esitetään selitykseksi lajien todennäköistä risteytymistä tarhahistorian aikana. Lisäksi väitöskirjassa tutkittiin osatöissä geneettisenä merkkialueena käytetyn mitokondrio-DNA:n kontrollialueen rakennetta ja evoluutiota. Työssä todettiin, että kontrollialueen erilaistumisnopeus vaihtelee tutkittujen lintusukujen välillä. Tämä osoittaa molekyylikelloestimaattien soveltamisen lajien välillä epävarmaksi.

ISBN-10:
951-42-5947-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Ruokonen Minna
Tuotekoodi 013014
10,09 €